Thứ ba,  19/10/2021

Chương trình Ðối tác Năng lượng và Môi trường Mê Công

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan ký Biên bản ghi nhớ về vấn đề hợp tác trong Chương trình Đối tác Năng lượng và Môi trường dành cho khu vực Mê Công (EEP Mê Công).Việt Nam là một trong bốn nước tham gia chương trình cùng với Cam-pu-chia, Lào và Thái-lan. Ngân sách của chương trình khoảng 7,9 triệu ơ-rô do Bộ Ngoại giao Phần Lan và Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) tài trợ.Chương trình EEP Mê Công (giai đoạn 2009-2012) nhằm mục tiêu hỗ trợ việc cung cấp và sử dụng rộng rãi hơn năng lượng tái tạo (RE) và ứng phó biến đổi khí hậu, giảm lượng khí thải nhà kính, trong đó tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ RE và công nghệ năng lượng tái tạo (RET) tại các khu vực nông thôn, tập trung hướng tới đối tượng dân tộc thiểu số và phụ nữ nông thôn nghèo; đẩy mạnh phát triển RE và RET; phát triển dự án và đầu tư vào hiệu quả năng lượng; tăng cường nhận thức và các công cụ hỗ trợ phát triển dự án RE và...

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan ký Biên bản ghi nhớ về vấn đề hợp tác trong Chương trình Đối tác Năng lượng và Môi trường dành cho khu vực Mê Công (EEP Mê Công).


Việt Nam là một trong bốn nước tham gia chương trình cùng với Cam-pu-chia, Lào và Thái-lan. Ngân sách của chương trình khoảng 7,9 triệu ơ-rô do Bộ Ngoại giao Phần Lan và Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) tài trợ.


Chương trình EEP Mê Công (giai đoạn 2009-2012) nhằm mục tiêu hỗ trợ việc cung cấp và sử dụng rộng rãi hơn năng lượng tái tạo (RE) và ứng phó biến đổi khí hậu, giảm lượng khí thải nhà kính, trong đó tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ RE và công nghệ năng lượng tái tạo (RET) tại các khu vực nông thôn, tập trung hướng tới đối tượng dân tộc thiểu số và phụ nữ nông thôn nghèo; đẩy mạnh phát triển RE và RET; phát triển dự án và đầu tư vào hiệu quả năng lượng; tăng cường nhận thức và các công cụ hỗ trợ phát triển dự án RE và xây dựng khung pháp lý và chính sách liên quan; tăng khả năng tiếp cận thông tin và nguồn tài chính cho phát triển RE và RET…


Theo Nhandan