Thứ năm,  28/10/2021

Kiểm tra mô hình thí điểm nông thôn mới ở Ðiện Biên

Trong hai ngày 16 và 17-8, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nêu rõ: Xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới ở Thanh Chăn thành công sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế các xã trên địa bàn phát triển, vì vậy cần xây dựng xã Thanh Chăn trở thành mô hình điểm của vùng Tây Bắc.Với đặc thù là xã biên giới, kinh tế của xã chủ yếu dựa trên nền tảng là nền kinh tế nông nghiệp, Thanh Chăn cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đa dạng hơn, tạo ra được những sản phẩm có thương hiệu ra thị trường; chú trọng mở rộng diện tích trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê; đẩy nhanh việc cải tạo vườn tạp, diện tích gò, đồi để trồng...

Trong hai ngày 16 và 17-8, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nêu rõ: Xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới ở Thanh Chăn thành công sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế các xã trên địa bàn phát triển, vì vậy cần xây dựng xã Thanh Chăn trở thành mô hình điểm của vùng Tây Bắc.

Với đặc thù là xã biên giới, kinh tế của xã chủ yếu dựa trên nền tảng là nền kinh tế nông nghiệp, Thanh Chăn cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đa dạng hơn, tạo ra được những sản phẩm có thương hiệu ra thị trường; chú trọng mở rộng diện tích trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê; đẩy nhanh việc cải tạo vườn tạp, diện tích gò, đồi để trồng cây ăn quả, cung cấp ra thị trường; khuyến khích, hỗ trợ người dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi trang trại. Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần có chính sách để người dân có sự đóng góp tự nguyện, huy động được nguồn tài chính, vật lực trong dân để việc xây dựng đề án thật sự là sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
Theo Nhandan