Thứ năm,  28/10/2021

Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ

LSO-Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển mạnh các ngành nghề trên nhiều lĩnh vực dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng số lượng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp. Việc bắt buộc tiếp xúc với máy móc, thiết bị ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn lao động. Vì vậy, đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) trong tình hình mới luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn các cấp. Trong đó, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là một hoạt động quan trọng của công tác BHLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với mục tiêu phát huy tính tự giác của quần chúng giúp cho cơ quan, doanh nghiệp hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo số liệu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đến nay, trên địa bàn Lạng Sơn có 1.155 doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình, trong đó, 98 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động...

LSO-Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển mạnh các ngành nghề trên nhiều lĩnh vực dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng số lượng lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp. Việc bắt buộc tiếp xúc với máy móc, thiết bị ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn lao động.
Vì vậy, đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) trong tình hình mới luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn các cấp. Trong đó, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là một hoạt động quan trọng của công tác BHLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với mục tiêu phát huy tính tự giác của quần chúng giúp cho cơ quan, doanh nghiệp hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo số liệu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đến nay, trên địa bàn Lạng Sơn có 1.155 doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình, trong đó, 98 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, giao thông với quy mô vừa và nhỏ. Công tác BHLĐ ở nhiều doanh nghiệp chưa được coi trọng, hoạt động của Hội đồng BHLĐ và mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) còn rất hạn chế; cán bộ làm công tác BHLĐ, cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm chưa qua đào tạo, thiếu kinh nghiệm hoạt động. Vì vậy, vận động quần chúng tích cực tham gia công tác BHLĐ là một giải pháp rất thiết thực. Nhiều năm qua, phong trào này đã được LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả trong các đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã chú trọng lồng ghép nội dung và kinh phí cho phong trào này vào nội dung cải thiện môi trường trong kế hoạch BHLĐ của đơn vị. Nhân dịp Tết cổ truyền hàng năm, rất nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tại công sở. Nhờ vậy, cảnh quan, môi trường, điều kiện lao động được cải thiện. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp tự chấm điểm phong trào. 5 năm qua (2005 – 2010), đã có 81 lượt đơn vị tổ chức chấm điểm thi đua về phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Để phát huy cao nhất hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ, các cấp công đoàn luôn chú trọng công tác tổ chức mạng lưới ATVSV. Đây là hoạt động quần chúng về BHLĐ ở tổ sản xuất thuộc các doanh nghiệp do công đoàn quản lý và chỉ đạo hoạt động, đồng thời là một bộ phận của tổ chức bộ máy làm công tác BHLĐ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động cùng cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhiều cơ sở đã xây dựng được quy chế hoạt động, giao trách nhiệm, quyền hạn cho mạng lưới ATVSV. Để nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối sản xuất, kinh doanh phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp cơ sở đến cấp LĐLĐ tỉnh với 429 lượt ATVSV tham gia; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 216 lượt ATVSV. Thông qua phong trào này đã góp phần giảm đáng kể số vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giảm thiệt hại về cháy nổ trong các doanh nghiệp.

Bên cạnh những nhà máy, cơ sở sản xuất có sự quan tâm thỏa đáng đến công tác BHLĐ, vẫn còn không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh thờ ơ với công tác này. Tại nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, người lao động vẫn làm việc trong điều kiện nhà xưởng chật hẹp, máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, không đảm bảo an toàn; môi trường làm việc chưa đảm bảo ánh sáng, bị ô nhiễm nặng nề bởi bụi, hóa chất… Vì vây, việc duy trì và phát huy hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ trong thời gian tới tiếp tục được các cấp công đoàn trong toàn tỉnh chú trọng. Theo đó, chú trọng các giải pháp : củng cố bộ máy làm công tác bảo hộ lao động; tăng cường đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho các cán bộ làm bảo hộ lao động, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện an toàn cho người lao động, người sử dụng lao động và ATVSV; thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật bảo hộ lao động để xảy ra tai nạn lao động…

Hoàng Thái