Thứ tư,  20/10/2021

Trách nhiệm là do thiết kế

Báo Nhân Dân ngày 3-8 đã có bài phản ánh "Chợ phường 7 TP Tuy Hòa chưa xây xong đã đổ", UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa kiểm tra, đến nay đã có kết luận: nguyên nhân chính là do thiết kế.Theo ông Mai Kim Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, nguyên nhân gây ra sự cố sụp sê-nô phía đông hạng mục nhà lều phụ công trình chợ phường 7 là do đơn vị tư vấn thiết kế tính toán thiếu thép neo giữa dầm conson và đầu cột. Nhưng trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn thẩm tra, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát trong quá trình thi công hạng mục nhà lều phụ.Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP Tuy Hòa đã xác định trách nhiệm các đơn vị liên quan đến sự cố công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên (nay là Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây...

Báo Nhân Dân ngày 3-8 đã có bài phản ánh “Chợ phường 7 TP Tuy Hòa chưa xây xong đã đổ”, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo UBND TP Tuy Hòa kiểm tra, đến nay đã có kết luận: nguyên nhân chính là do thiết kế.

Theo ông Mai Kim Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, nguyên nhân gây ra sự cố sụp sê-nô phía đông hạng mục nhà lều phụ công trình chợ phường 7 là do đơn vị tư vấn thiết kế tính toán thiếu thép neo giữa dầm conson và đầu cột. Nhưng trong quá trình thực hiện, đơn vị tư vấn thẩm tra, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, giám sát trong quá trình thi công hạng mục nhà lều phụ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND TP Tuy Hòa đã xác định trách nhiệm các đơn vị liên quan đến sự cố công trình. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên (nay là Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên) đã có hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, sử dụng số liệu, tài liệu không hợp lệ trong hoạt động xây dựng; Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH kiến trúc Nhiệt Đới đã có hành vi vi phạm các quy định về giám sát thi công xây dựng công trình; Đơn vị thẩm tra là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo đã có hành vi vi phạm các quy định về thẩm tra xây dựng công trình; Đơn vị thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Thạch đã có hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Với những hành vi vi phạm trên, UBND TP Tuy Hòa đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Phú Yên xem xét, xử phạt hành chính theo thẩm quyền. Về hướng khắc phục sự cố, UBND TP Tuy Hòa cho phép Ban quản lý dự án chợ phường 7 thuê đơn vị tư vấn khác để thẩm định lại toàn bộ hồ sơ thiết kế dự toán hạng mục nhà lều phụ. Sau khi có kết quả thẩm định, các bên liên quan có trách nhiệm khắc phục lại phần sê-nô đã sập.
Theo Nhandan