Thứ tư,  27/10/2021

Thi nâng ngạch Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính

Ngày 19-8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức khóa học và thi nâng ngạch Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính. Đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch dự và khai giảng khóa học.Cùng dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư, lãnh đạo một số vụ, viện thuộc UBKT, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ.Phát biểu khai giảng, đồng chí Trịnh Long Biên chúc mừng 232 đồng chí là Kiểm tra viên thuộc UBKT các cấp đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch. Đồng chí nêu rõ, khóa học vừa là nhiệm vụ vừa là chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng và chúc các học viên tham dự khóa học đoàn kết, nỗ lực học tập để kỳ thi đạt thành tích tốt nhất.Dự kiến, khóa học bắt đầu từ 19-8, gồm 10 nội dung, kết thúc và tổ chức thi vào ngày 2-9 với các hình thức thi viết, vấn đáp và tin...

Ngày 19-8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức khóa học và thi nâng ngạch Kiểm tra viên lên Kiểm tra viên chính. Đồng chí Trịnh Long Biên, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch dự và khai giảng khóa học.

Cùng dự còn có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư, lãnh đạo một số vụ, viện thuộc UBKT, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Trịnh Long Biên chúc mừng 232 đồng chí là Kiểm tra viên thuộc UBKT các cấp đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch. Đồng chí nêu rõ, khóa học vừa là nhiệm vụ vừa là chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng và chúc các học viên tham dự khóa học đoàn kết, nỗ lực học tập để kỳ thi đạt thành tích tốt nhất.

Dự kiến, khóa học bắt đầu từ 19-8, gồm 10 nội dung, kết thúc và tổ chức thi vào ngày 2-9 với các hình thức thi viết, vấn đáp và tin học.
Theo Nhandan