Thứ tư,  20/10/2021

Phú Thọ: Nhiều cơ sở vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Phú Thọ, trong tổng số 53 cơ sở được kiểm tra về chất lượng VSATTP thì có tới 31 cơ sở không chấp hành đúng các quy định về vệ sinh ATTP (bằng 59%).Qua kiểm tra 53 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 19 cơ sở sản xuất thực phẩm, 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 3 cơ sở dịch vụ ăn uống và 30 bếp ăn tập thể. Vi phạm của các cơ sở sản xuất thực phẩm như chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và chứng nhận tập huấn kiến thức. Riêng bếp ăn tập thể, chỉ có 10/30 cơ sở (đạt 33,3%) thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về VSATTP. Còn lại chủ yếu vi phạm do chưa làm tốt việc ghi chép sổ kiểm thực ba bước, sổ lưu mẫu và lưu mẫu thức ăn từng bữa đúng quy định; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và dụng cụ cũng chưa bảo đảm vệ sinh ATTP. Đặc biệt, trong 3 cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát được kiểm tra, không...

Theo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Phú Thọ, trong tổng số 53 cơ sở được kiểm tra về chất lượng VSATTP thì có tới 31 cơ sở không chấp hành đúng các quy định về vệ sinh ATTP (bằng 59%).

Qua kiểm tra 53 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 19 cơ sở sản xuất thực phẩm, 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 3 cơ sở dịch vụ ăn uống và 30 bếp ăn tập thể. Vi phạm của các cơ sở sản xuất thực phẩm như chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và chứng nhận tập huấn kiến thức. Riêng bếp ăn tập thể, chỉ có 10/30 cơ sở (đạt 33,3%) thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về VSATTP. Còn lại chủ yếu vi phạm do chưa làm tốt việc ghi chép sổ kiểm thực ba bước, sổ lưu mẫu và lưu mẫu thức ăn từng bữa đúng quy định; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và dụng cụ cũng chưa bảo đảm vệ sinh ATTP. Đặc biệt, trong 3 cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát được kiểm tra, không có cơ sở nào thực hiện đủ quy định về VSATTP.

Chi cục VSATTP Phú Thọ sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý các cơ sở vi phạm các quy định về chất lượng VSATTP.
Theo Nhandan