Chủ nhật,  24/10/2021

Trao Cúp vàng cho lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc

Sáng 22-8, Lễ trao tặng Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam; Cúp vàng Thương hiệu nhãn hiệu và Cúp vàng Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2010 diễn ra tại Hà Nội.Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự và trao Cúp vàng cho 42 lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc.Tại buổi lễ, 50 đơn vị đã được trao tặng Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam. Đây là những tập thể tiêu biểu về các mặt: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội. Các doanh nghiệp này còn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường; có bằng khen giải thưởng cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên. Các đơn vị được trao tặng trong buổi lễ thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ; xây dựng; thực phẩm; mỹ phẩm; may mặc...Có 29 đơn vị đã đạt giải Cúp vàng Thương hiệu nhãn hiệu. Những đơn vị này có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đa...

Sáng 22-8, Lễ trao tặng Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam; Cúp vàng Thương hiệu nhãn hiệu và Cúp vàng Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc năm 2010 diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới dự và trao Cúp vàng cho 42 lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc.

Tại buổi lễ, 50 đơn vị đã được trao tặng Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam. Đây là những tập thể tiêu biểu về các mặt: năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội. Các doanh nghiệp này còn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường; có bằng khen giải thưởng cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên. Các đơn vị được trao tặng trong buổi lễ thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ; xây dựng; thực phẩm; mỹ phẩm; may mặc…

Có 29 đơn vị đã đạt giải Cúp vàng Thương hiệu nhãn hiệu. Những đơn vị này có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đa dạng, có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
Theo Nhandan