Thứ năm,  21/10/2021

Bộ đội Biên phòng tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức lớp tập huấn phòng, chống thiên tai, thảm họa năm 2010 cho cán bộ quân y của Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc.Nội dung tập huấn gồm, những kiến thức cơ bản về thảm họa, tình hình thiên tai thảm họa ở Việt Nam; những đáp ứng ban đầu về y tế khi thiên tai, thảm họa xảy ra; phương pháp phòng, chống các dịch bệnh khác... Ngoài ra, các cán bộ dự tập huấn còn được thực hành, thao diễn cấp cứu người bị nạn trong thiên tai, thảm...

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức lớp tập huấn phòng, chống thiên tai, thảm họa năm 2010 cho cán bộ quân y của Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung tập huấn gồm, những kiến thức cơ bản về thảm họa, tình hình thiên tai thảm họa ở Việt Nam; những đáp ứng ban đầu về y tế khi thiên tai, thảm họa xảy ra; phương pháp phòng, chống các dịch bệnh khác… Ngoài ra, các cán bộ dự tập huấn còn được thực hành, thao diễn cấp cứu người bị nạn trong thiên tai, thảm họa.
Theo Nhandan