Thứ ba,  19/10/2021

Hữu Lũng: Hiệp đồng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010

LSO-Ngày 20/8/2010, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2010. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban PCLB&TKCN huyện.Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch hiệp đồng PCLB&TKCN của UBND huyện gồm các vấn đề về đặc điểm tình hình địa phương; xác định địa bàn trọng điểm nếu xảy ra mưa bão lớn; tư tưởng chỉ đạo, phương châm và công tác, tổ chức lực lượng, phương tiện; nhiệm vụ và dự kiến tình huống; công tác đảm bảo; tổ chức chỉ huy. Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với bản dự thảo kế hoạch của UBND huyện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thảo luận đưa ra các ý kiến là cần bổ sung, xây dựng kế hoạch cho chi tiết hơn về một số vấn đề như bố trí lại nơi tập kết lực lượng, cấp độ ảnh hưởng của mưa lũ,... vấn đề bảo vệ đập Cấm Sơn cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của...

LSO-Ngày 20/8/2010, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) năm 2010. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên Ban PCLB&TKCN huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo kế hoạch hiệp đồng PCLB&TKCN của UBND huyện gồm các vấn đề về đặc điểm tình hình địa phương; xác định địa bàn trọng điểm nếu xảy ra mưa bão lớn; tư tưởng chỉ đạo, phương châm và công tác, tổ chức lực lượng, phương tiện; nhiệm vụ và dự kiến tình huống; công tác đảm bảo; tổ chức chỉ huy. Các đại biểu đã cơ bản nhất trí với bản dự thảo kế hoạch của UBND huyện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thảo luận đưa ra các ý kiến là cần bổ sung, xây dựng kế hoạch cho chi tiết hơn về một số vấn đề như bố trí lại nơi tập kết lực lượng, cấp độ ảnh hưởng của mưa lũ,… vấn đề bảo vệ đập Cấm Sơn cần phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCLB&TKCN của tỉnh.

Đỗ Hoạt