Thứ tư,  27/10/2021

Bến xe phía Bắc: 60 triệu đồng hỗ trợ hành khách đi xe công cộng

LSO-Nhằm tạo thói quen cho hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tránh ùn tắc, tạo nên nét văn minh lịch sự trong văn hoá giao thông, từ ngày 1 đến 30/ 9/2010, Bến xe phía Bắc sẽ hỗ trợ khách đi xe buýt 100% tiền vé đi xe xuất phát từ bến. Tổng đợt hỗ trợ khách đi xe buýt lần này là 60 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày bến sẽ hỗ trợ khách 2 triệu đồng bằng vé trực tiếp.Bàn giao vé cấp phát miễn phí cho hành khách đi xe công cộng2 năm nay, vào tháng an toàn giao thông, Bến xe phía Bắc luôn hỗ trợ khách đi xe buýt nhằm tăng độ an toàn, giảm ách tắc và tạo thói quen sử dụng phương tiện công...

LSO-Nhằm tạo thói quen cho hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tránh ùn tắc, tạo nên nét văn minh lịch sự trong văn hoá giao thông, từ ngày 1 đến 30/ 9/2010, Bến xe phía Bắc sẽ hỗ trợ khách đi xe buýt 100% tiền vé đi xe xuất phát từ bến.
Tổng đợt hỗ trợ khách đi xe buýt lần này là 60 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày bến sẽ hỗ trợ khách 2 triệu đồng bằng vé trực tiếp.
Bàn giao vé cấp phát miễn phí cho hành khách đi xe công cộng
2 năm nay, vào tháng an toàn giao thông, Bến xe phía Bắc luôn hỗ trợ khách đi xe buýt nhằm tăng độ an toàn, giảm ách tắc và tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Nguyễn Đông Bắc