Thứ tư,  20/10/2021

Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em: Nhân rộng từ mô hình điểm

LSO-Sau gần 5 năm thực hiện mô hình điểm xã, phường phù hợp với trẻ em, đến nay, huyện Hữu Lũng đã có 20/26 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “phù hợp với trẻ em”, 2 đơn vị đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của địa phương là Minh Tiến và thị trấn Hữu Lũng. Kết quả ấy là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Hữu Lũng trong việc tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.Xây dựng xã, phường, phù hợp với trẻ em là xây dựng một cộng đồng mà trong đó, mọi trẻ em có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, nhận được sự giáo dục cơ bản có chất lượng, được chăm sóc về sức khoẻ, vui chơi giải trí, được phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng cá nhân trong môi trường thuận lợi và an toàn.Với nhận thức ấy, ngay từ khi được chọn là 1 trong 2 huyện triển khai mô hình điểm “xã, phường phù hợp với trẻ em”, Hữu Lũng...

LSO-Sau gần 5 năm thực hiện mô hình điểm xã, phường phù hợp với trẻ em, đến nay, huyện Hữu Lũng đã có 20/26 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “phù hợp với trẻ em”, 2 đơn vị đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của địa phương là Minh Tiến và thị trấn Hữu Lũng. Kết quả ấy là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Hữu Lũng trong việc tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.
Xây dựng xã, phường, phù hợp với trẻ em là xây dựng một cộng đồng mà trong đó, mọi trẻ em có sự khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống, nhận được sự giáo dục cơ bản có chất lượng, được chăm sóc về sức khoẻ, vui chơi giải trí, được phát triển tinh thần, tình cảm, đạo đức, khả năng cá nhân trong môi trường thuận lợi và an toàn.
Với nhận thức ấy, ngay từ khi được chọn là 1 trong 2 huyện triển khai mô hình điểm “xã, phường phù hợp với trẻ em”, Hữu Lũng đã đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể đề án dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Là cơ quan chủ đạo triển khai đề án, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện (trước đó là Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em) đã chủ động tham mưu cho UBND huyện trong chỉ đạo thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành: Y tế, giáo dục, văn hoá… và UBND các xã, thị trấn triển khai những nội dung cụ thể trong xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em như tuyên truyền sâu rộng về đề án, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em, triển khai thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ em…
Tạo môi trường vui chơi cho trẻ em để phát triển khả năng sáng tạo
Thực hiện đề án, Hữu Lũng đã chọn thị trấn Hữu Lũng làm điểm xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em, từ đó nhân rộng ra các xã trong toàn huyện. Tại mô hình này, 8/8 khu dân cư đã thành lập CLB trẻ em nói về quyền trẻ em, CLB gia đình và trẻ em, tổ chức các hoạt động: sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ chức diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…. Từ nguồn kinh phí xây dựng mô hình điểm, các CLB đã được trang bị tài liệu, sách, đồ chơi để phục vụ tuyên truyền cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em trên địa bàn. Kết quả bước đầu từ mô hình điểm đã tạo tiền đề để Hữu Lũng mở rộng triển khai đề án ở các xã trong toàn huyện và cho đến nay, 20/26 xã, thị trấn của Hữu Lũng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo 25 tiêu chí. Trong đó, 100% các xã đạt tiêu chuẩn 1 về bảo vệ trẻ em: trên 90% trẻ được đăng ký khai sinh, không có trẻ em lang thang, làm việc xa gia đình… với số điểm tối đa 300/300 điểm. Hầu hết các xã, thị trấn đều đạt kết quả cao trong thực hiện tiêu chí 2 về chăm sóc trẻ em: tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 95% trở lên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 20%… Đối với tiêu chuẩn 3 về giáo dục trẻ em, hiện trên toàn huyện có 6 trường đạt chuẩn quốc gia, Hữu Lũng được công nhận giáo dục tiểu học năm 1997 và tiếp tục được công nhận phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, công nhận phổ cập THCS năm 2006; cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo quyền học tập của trẻ em. Trong hoàn cảnh sân chơi, bãi tập còn khó khăn, hầu hết các xã, thị trấn của Hữu Lũng đều nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn 4 về đảm bảo vui chơi, giải trí cho trẻ em: tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tận dụng cơ sở vật chất trường học, nhà văn hoá để các em vui chơi, sinh hoạt nhất là trong dịp hè.
Nói về kết quả xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, anh Đặng Văn Sáng-Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hữu Lũng cho biết: Cùng với việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo tiêu chuẩn, những năm qua, Hữu Lũng còn đẩy mạnh xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Năm 2009 toàn huyện đã vận động được gần 165 triệu đồng ủng hộ Quỹ, từ nguồn kinh phí này, nhiều trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đã được giúp đỡ để vươn lên trong cuộc sống. Hữu Lũng phấn đấu đến hết năm 2010, 100% xã, thị trấn đều đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo 25 tiêu chí, Hữu Lũng sẽ duy trì, nhân rộng các CLB gia đình và trẻ em trên địa bàn toàn huyện nhằm thu hút sự quan tâm nhiều hơn của gia đình và xã hội cũng như các cấp, ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo dựng môi trường an toàn, phù hợp cho trẻ phát triển.

Thúy Hường