Thứ tư,  20/10/2021

Kết thúc đợt thanh tra an toàn bức xạ: 100% cơ sở y tế chấp hành tốt quy định

LSO-Như tin đã đưa, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 12/7-20/8/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành đợt thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ và hạt nhân trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.Trong đợt này, đoàn đã thanh tra 17 trong tổng số 21 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với các nội dung: thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định chuyên môn về công tác quản lý chuyên ngành về an toàn kiểm soát bức xạ; việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra trong lần thanh, kiểm tra trước. Kết quả thanh tra cho thấy: 100% các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định: được cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ; có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; có nội quy an toàn bức xạ, biển báo, đèn đỏ tại các phòng X-quang; có hồ sơ theo dõi liều xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ và được kiểm tra định kỳ; 100% nhân viên làm việc với bức...

LSO-Như tin đã đưa, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 12/7-20/8/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành đợt thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ và hạt nhân trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt này, đoàn đã thanh tra 17 trong tổng số 21 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với các nội dung: thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định chuyên môn về công tác quản lý chuyên ngành về an toàn kiểm soát bức xạ; việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra trong lần thanh, kiểm tra trước. Kết quả thanh tra cho thấy: 100% các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định: được cấp phép hoạt động cơ sở bức xạ; có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; có nội quy an toàn bức xạ, biển báo, đèn đỏ tại các phòng X-quang; có hồ sơ theo dõi liều xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ và được kiểm tra định kỳ; 100% nhân viên làm việc với bức xạ đều được cấp chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ.
Song song với thanh, kiểm tra, trong đợt này, Đoàn thanh tra cũng kết hợp tuyên truyền các quy định về an toàn kiểm soát bức xạ cho các cơ sở y tế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Thúy Hường