Thứ tư,  27/10/2021

Tri ân những người hiến thi thể cho y học

Ngày 24-8, lần đầu Trường đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tri ân những người hiến thi thể dùng làm phương tiện phục vụ cho học tập, nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới trong y học.Sự hy sinh thầm lặng đó đã góp phần vào sự ra đời của hàng nghìn thầy thuốc và hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và qua đó gián tiếp cứu chữa vô vàn người bệnh. Đây cũng là dịp để tri ân gia đình của những người tình nguyện hiến xác cho y học.Trong mười năm gần đây, Trường đại học Y Hà Nội nhận được gần 270 đơn, thư bày tỏ nguyện vọng được hiến thi thể cho y học. Nhà trường đã tiếp nhận mười thi thể trong số đó phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cho đến ngày nay, lịch sử y học thế giới vẫn khẳng định việc phẫu tích thi thể người là cách tốt nhất để học tập và nghiên cứu giải phẫu người. Tất cả những người được phẫu tích để nghiên cứu và giảng dạy luôn được các bác sĩ, sinh viên y khoa gọi...

Ngày 24-8, lần đầu Trường đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tri ân những người hiến thi thể dùng làm phương tiện phục vụ cho học tập, nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới trong y học.

Sự hy sinh thầm lặng đó đã góp phần vào sự ra đời của hàng nghìn thầy thuốc và hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học và qua đó gián tiếp cứu chữa vô vàn người bệnh. Đây cũng là dịp để tri ân gia đình của những người tình nguyện hiến xác cho y học.

Trong mười năm gần đây, Trường đại học Y Hà Nội nhận được gần 270 đơn, thư bày tỏ nguyện vọng được hiến thi thể cho y học. Nhà trường đã tiếp nhận mười thi thể trong số đó phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cho đến ngày nay, lịch sử y học thế giới vẫn khẳng định việc phẫu tích thi thể người là cách tốt nhất để học tập và nghiên cứu giải phẫu người. Tất cả những người được phẫu tích để nghiên cứu và giảng dạy luôn được các bác sĩ, sinh viên y khoa gọi là “người thầy” đầu tiên và là người mang nặng ơn nghĩa nhất trong suốt cuộc đời hành nghề.
Theo Nhandan