Thứ tư,  27/10/2021

550 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Hữu nghị Việt – Ðức

Ngày 24-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt- Đức và Ngân hàng phát triển Việt Nam ký kết hợp đồng tín dụng thực hiện hai dự án: xây dựng mở rộng bệnh viện; tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và đào tạo cán bộ.Theo đó, tổng mức đầu tư của hai dự án là khoảng 550 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam là gần 400 tỷ đồng, vay của Ngân hàng tái thiết Đức ủy nhiệm qua Ngân hàng phát triển năm triệu ơ-rô (tương đương hơn 120 tỷ đồng), phần còn lại do Nhà nước hỗ trợ. Hai dự án tập trung xây dựng một khu nhà kỹ thuật cao, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với 20 phòng mổ, một trung tâm hồi sức tích cực, một trung tâm chẩn đoán hình ảnh và một trung tâm ghép tạng. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng sau 25 tháng thi công (cuối năm 2013). Đây được coi là hai dự án đặc biệt quan trọng nhằm hiện đại hóa bệnh viện trong mười đến 15 năm tiếp...

Ngày 24-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt- Đức và Ngân hàng phát triển Việt Nam ký kết hợp đồng tín dụng thực hiện hai dự án: xây dựng mở rộng bệnh viện; tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và đào tạo cán bộ.

Theo đó, tổng mức đầu tư của hai dự án là khoảng 550 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam là gần 400 tỷ đồng, vay của Ngân hàng tái thiết Đức ủy nhiệm qua Ngân hàng phát triển năm triệu ơ-rô (tương đương hơn 120 tỷ đồng), phần còn lại do Nhà nước hỗ trợ.

Hai dự án tập trung xây dựng một khu nhà kỹ thuật cao, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với 20 phòng mổ, một trung tâm hồi sức tích cực, một trung tâm chẩn đoán hình ảnh và một trung tâm ghép tạng. Dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng sau 25 tháng thi công (cuối năm 2013). Đây được coi là hai dự án đặc biệt quan trọng nhằm hiện đại hóa bệnh viện trong mười đến 15 năm tiếp theo.
Theo Nhandan