Thứ tư,  20/10/2021

Bảo đảm cung cấp đủ điện dịp Quốc khánh 2-9 trên địa bàn Thủ đô

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết: Từ 0 giờ ngày 1-9 đến 24 giờ ngày 2-9, để nhân dân Thủ đô đón ngày lễ Quốc khánh vui vẻ, Tổng công ty sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế.Các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao đều được bố trí nguồn cấp dự phòng. Đối với các địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, các Quảng trường, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan văn hóa, thể thao, chính quyền các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, các cơ quan thông tin đại chúng đều được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. Các công ty điện lực tổ chức bố trí lực lượng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ; chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng, xử lý sự cố. Dự báo phụ tải...

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết: Từ 0 giờ ngày 1-9 đến 24 giờ ngày 2-9, để nhân dân Thủ đô đón ngày lễ Quốc khánh vui vẻ, Tổng công ty sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế.

Các địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao đều được bố trí nguồn cấp dự phòng. Đối với các địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, các Quảng trường, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan văn hóa, thể thao, chính quyền các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, các cơ quan thông tin đại chúng đều được cấp điện bằng hai nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện dự phòng. Các công ty điện lực tổ chức bố trí lực lượng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ; chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng, xử lý sự cố. Dự báo phụ tải trong thời gian này, công suất lớn nhất là 1.750MW/ngày và sản lượng cao nhất 38.000 MWh/ngày.

Với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng trên toàn địa bàn Thủ đô trong các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch, phương án bảo đảm điện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.
Theo Nhandan