Thứ ba,  19/10/2021

Ra mắt Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng

Ngày 24-8, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức ra mắt Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng, được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 6-5-2010 của UBND thành phố Hà Nội.Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội là Quỹ được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện, trên nguyên tắc tự tạo vốn và tài sản. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công nhân viên trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các hoạt động hỗ trợ vật chất, tài chính nhằm khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng. Quỹ đã có nguồn vốn ban đầu với số dư hơn một tỷ đồng, hình thành từ sự đóng góp của các thành viên Ban sáng lập Quỹ, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các nhà tài trợ...

Ngày 24-8, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức ra mắt Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng, được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 6-5-2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội là Quỹ được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện, trên nguyên tắc tự tạo vốn và tài sản. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công nhân viên trong và ngoài Tổng công ty để thực hiện các hoạt động hỗ trợ vật chất, tài chính nhằm khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng. Quỹ đã có nguồn vốn ban đầu với số dư hơn một tỷ đồng, hình thành từ sự đóng góp của các thành viên Ban sáng lập Quỹ, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các nhà tài trợ khác.
Theo Nhandan