Thứ tư,  27/10/2021

Thống nhất phương án chi tiền bồi thường của Vedan cho nông dân Cần Giờ

Ngày 24-8, tại huyện Cần Giờ, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, UBND huyện và Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã họp để thống nhất phương án chi trả tiền bồi thường thiệt hại của Công ty Vedan cho nông dân huyện Cần Giờ.Theo đó, việc chi trả được thực hiện qua năm bước, gồm thông báo công khai phạm vi ô nhiễm và phân vùng ô nhiễm; công khai danh sách các hộ dân bị thiệt hại, số tiền và số năm bị thiệt hại để người dân giám sát; công khai phương án bồi thường theo vùng ô nhiễm; công khai số tiền các hộ chính thức được nhận; kho bạc huyện thực hiện việc chi trả tiền bồi thường. Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại, toàn bộ số tiền chi trả đợt một hơn 22,7 tỷ đồng sẽ được chi cho 839 hộ bị thiệt hại dưới sự giám sát của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng và của chính những người dân bị thiệt hại. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Văn Phụng cho biết, Hội Nông dân và...

Ngày 24-8, tại huyện Cần Giờ, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, UBND huyện và Hội Nông dân huyện Cần Giờ đã họp để thống nhất phương án chi trả tiền bồi thường thiệt hại của Công ty Vedan cho nông dân huyện Cần Giờ.

Theo đó, việc chi trả được thực hiện qua năm bước, gồm thông báo công khai phạm vi ô nhiễm và phân vùng ô nhiễm; công khai danh sách các hộ dân bị thiệt hại, số tiền và số năm bị thiệt hại để người dân giám sát; công khai phương án bồi thường theo vùng ô nhiễm; công khai số tiền các hộ chính thức được nhận; kho bạc huyện thực hiện việc chi trả tiền bồi thường. Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, người đại diện hợp pháp của người bị thiệt hại, toàn bộ số tiền chi trả đợt một hơn 22,7 tỷ đồng sẽ được chi cho 839 hộ bị thiệt hại dưới sự giám sát của các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng và của chính những người dân bị thiệt hại. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Văn Phụng cho biết, Hội Nông dân và Ban Dân vận huyện sẽ tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng tiền được bồi thường vào mục đích đầu tư phát triển sản xuất. Theo kế hoạch, số tiền sẽ đến được với người bị thiệt hại vào cuối tháng 9.
Theo Nhandan