Thứ tư,  27/10/2021

Những biện pháp ngăn chặn không để tiền giả lọt vào kho quỹ

LSO-Đóng trên địa bàn một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, nơi có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cặp chợ đường biên giao lưu hàng hoá với Trung Quốc, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn có mạng lưói giao dịch tại 10 đơn vị Kho bạc Nhà nước huyện, văn phòng và 5 điểm thu cố định, trong đó có 4 điểm thu tại các cửa khẩu biên giới.Là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính và các quỹ khác của nhà nước, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh nhất các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, góp phần đảm bảo an toàn cho số tiền thu được. Đối với địa bàn Lạng Sơn thì thu và chi bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến, năm 2009 tổng thu bằng tiền mặt qua kho bạc là 2.196,3 tỷ đồng,...

LSO-Đóng trên địa bàn một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, nơi có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều cặp chợ đường biên giao lưu hàng hoá với Trung Quốc, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn có mạng lưói giao dịch tại 10 đơn vị Kho bạc Nhà nước huyện, văn phòng và 5 điểm thu cố định, trong đó có 4 điểm thu tại các cửa khẩu biên giới.
Là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính và các quỹ khác của nhà nước, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh nhất các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, góp phần đảm bảo an toàn cho số tiền thu được. Đối với địa bàn Lạng Sơn thì thu và chi bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến, năm 2009 tổng thu bằng tiền mặt qua kho bạc là 2.196,3 tỷ đồng, trong đó thu trực tiếp từ các đơn vị khách hàng là 871,8 tỷ đồng và thu từ rút Ngân hàng là 1.324,5 tỷ đồng. Với số thu tiền mặt khá cao lại là địa bàn giáp biên, tội phạm về tiền giả có nhiều hoạt động tinh vi phức tạp. Mặc dù Nhà nước đã cho phát hành loại tiền polyme có nhiều yếu tố bảo an và đặc tính chống giả cao để thay thế tiền cotton bị làm giả nhiều, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đồng tiền polyme cũng đã bị làm giả và hiện nay mức độ tinh vi ngày càng cao. Kiểm ngân Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã thu giữ được tiền giả từ loại mệnh giá 20.000 đồng cho đến loại 500.000 đồng và đặc biệt những loại mệnh giá càng cao thì mức độ làm giả càng tinh vi và càng khó phát hiện. Năm 2009 qua công tác thu tiền, kiểm ngân đã phát hiện thu giữ trên 238 tờ tiền giả các loại với tổng số 25.710.000 đồng. Sáu tháng đầu năm 2010 đã phát hiện và thu giữ 79 tờ tiền giả với tổng số 9.510.000 đồng… Tiền giả thu giữ đa số là tiền khó phát hiện, do đó ngoài việc soi bằng đèn cực tím, kiểm ngân phải kiểm tra bằng mắt thường và vê bằng tay từng tờ tiền.
Tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS cho CBCNVC ngành Kho bạc, Tài chính – Ảnh: Khánh Ly
Xác định công tác phát hiện ngăn chặn không để tiền giả lọt vào kho quỹ là công việc lâu dài, phức tạp và vô cùng quan trọng, Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và những biện pháp mà Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn triển khai có hiệu quả, đó là:
– Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm ngân, kho quỹ.
Nhận thức được rằng đội ngũ cán bộ kho quỹ là những người tiếp xúc trực tiếp với tiền, là người kiểm soát tiền mặt đầu tiên của kho bạc. Tiền giả vào được hay không chủ yếu ở “cửa ngõ” này. Do vậy Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn dành cho họ sự quan tâm và chú trọng giáo dục về đạo đức, về cái tâm của người cán bộ và đặc biệt cảnh báo những nguy cơ nếu để tiền giả lọt vào kho bạc. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, động viên nêu gương người tốt việc tốt, nghiêm minh trong xét thi đua khen thưởng… đã giáo dục đức tính trung thực liêm khiết và cẩn trọng cho mỗi cán bộ kho quỹ.
– Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng phát hiện tiền giả và tổ chức thi kho quỹ cho đội ngũ cán bộ.
Biện pháp này đã phát huy được yếu tố nhanh nhạy và nâng cao tay nghề bổ sung thêm kinh nghiệm phát hiện tiền giả cho cán bộ. Thực tế những năm qua cán bộ kiểm ngân Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn luôn được phổ biến đầy đủ và kịp thời những văn bản, thông tin về tiền giả, được tập huấn về phát hiện tiền giả. Chính vì vậy việc học tập, cũng như trao đổi kinh nghiệm phát hiện tiền giả được cán bộ chú ý quan tâm rất nhiều và đó cũng chính là biện pháp thiết thực và hiệu quả nhất để cán bộ kho quỹ rèn cho mình tính nhanh nhạy và kinh nghiệm phát hiện nhanh tiền giả.
– Thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an trong phát hiện và thu giữ tiền giả.
Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã ký kết với Công an tỉnh phương án bảo vệ an ninh an toàn tài sản trong hệ thống kho bạc, trong đó xây dựng những tình huống về phát hiện thu giữ tiền giả, cũng như có quy chế liên ngành với Công an tỉnh về bảo vệ an ninh an toàn tài sản trong hệ thống kho bạc. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp nên những thông tin về tiền giả được ngành công an thông báo rất kịp thời, ngược lại với những tờ tiền giả mới xuất hiện chưa có trong thông báo hoặc đối tượng phản kháng không chịu nộp thì ngành công an cũng hỗ trợ rất đúng lúc …
– Tăng cường và chú trọng công tác kiểm tra kiểm kê kho quỹ. Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc trong công tác kiểm tra kiểm kê kho quỹ. Thực hiện kiểm tra tiền bằng cách, kiểm tra xác xuất một số bó tiền mà thời điểm đó tiền giả nhiều, tiền giả mới xuất hiện và tinh vi… để chọn mẫu kiểm tra. Bằng cách sử dụng cán bộ có tay nghề và kinh nghiệm kiểm tra từng tờ tiền. Tuy mất thời gian hơn, song bù lại hoàn toàn có thể tin tưởng được khi tiền đã vào kho bạc.

Ngoài ra Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn còn thưởng và phạt nghiêm minh theo quy định. Nhờ những biện pháp hữu hiệu đã triển khai, những năm qua kho quỹ của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn luôn an toàn tuyệt đối, tiền giả được thu giữ và xử lý đúng quy định. Qua kiểm tra kiểm kê kho quỹ cũng như qua công tác kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước cho thấy Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn không có tiền giả lọt vào kho quỹ.Với những kết quả đạt được, năm 2008 Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì vì những đóng góp trong công cuộc xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh…

Hà Thu Hằng