Thứ tư,  20/10/2021

Công đoàn sở Tài chính với những hoạt động thiết thực

LSO-Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước hướng về kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh mùng 02/9, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,… Công đoàn Sở Tài chính Lạng Sơn đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam, lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ ngày 25/12/2009 của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ III năm 2010, ngay từ đầu năm BCH công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo Sở Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với khẩu hiệu hành động là “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2010” và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn...

LSO-Hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước hướng về kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh mùng 02/9, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,… Công đoàn Sở Tài chính Lạng Sơn đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành tài chính Việt Nam, lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCSĐ ngày 25/12/2009 của Ban cán sự Đảng bộ Tài chính về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ III năm 2010, ngay từ đầu năm BCH công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo Sở Tài chính phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với khẩu hiệu hành động là “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2010” và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn ngành nhằm ôn lại và tăng cường giáo dục về lịch sử, bề dày truyền thống của ngành tài chính, khơi dậy lòng tự hào về những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trong 65 năm xây dựng và phát triển ngành; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, tạo không khí phấn khởi và động lực mới trong toàn ngành, phấn đấu thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Phong trào thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính – ngân sách là một nhiệm vụ chính trị trung tâm và thường xuyên của cơ quan, BCH Công đoàn đã thực hiện tốt công tác động viên cán bộ, công chức và người lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công tác, xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong công tác, 100% đoàn viên công đoàn đã phát huy được tính xung kích, sáng tạo, tích cực tham mưu cho lãnh đạo trong các lĩnh vực, đề xuất những ý kiến phù hợp với thực tế khi giải quyết các công việc chuyên môn góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Từ đó không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức nhà nước trong thi hành công vụ, xây dựng hình ảnh “Người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu”, thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành tài chính gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực do Bộ Tài chính tổ chức như hưởng ứng cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành tài chính”, tổ chức thi đấu thể thao giữa các đơn vị để lựa chọn những vận động viên ưu tú tham gia hội thao, thành lập đội văn nghệ quần chúng tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng các Sở Tài chính cụm khu vực phía Bắc… Qua đợt thi đua cùng với việc phát hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác, còn phát hiện được nhiều tổ công đoàn và đoàn viên đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua của công đoàn theo chuyên đề văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Có thể nói rằng, qua các đợt phát động thi đua của cơ quan và Công đoàn cấp trên đã được BCH Công đoàn Sở Tài chính cùng toàn thể đoàn viên công đoàn triển khai, thực hiện có hiệu quả và từng bước khẳng định vai trò của của công đoàn trong việc đóng góp, xây dựng ngành tài chính vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong phát triển kinh tế – xã hội.

Phát huy truyền thống 65 năm của ngành tài chính trong sự nghiệp đổi mới, đoàn viên công đoàn Sở Tài chính với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, đổi mới và phát triển” bằng công sức, trí tuệ và lao động, sáng tạo của mình cùng cơ quan đã có những cống hiến xứng đáng để viết tiếp những trang sử vàng về tài chính phục vụ sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở, BCH Công đoàn Sở Tài chính quyết tâm phát huy vai trò là một tổ chức chính trị xã hội, vận động đoàn viên công đoàn phát huy nội lực, đoàn kết nội bộ làm tốt công tác tham mưu trên từng mặt và từng lĩnh vực công tác góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững là đơn vị Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

CTV