Thứ tư,  20/10/2021

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ việc ngày 3-9-2010

Ngày 25-8-2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông báo nghỉ làm việc ngày thứ sáu (3-9-2010) và làm việc bù vào thứ bảy (11-9-2010).Thông báo nêu rõ, theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2-9. Như vậy, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2010, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ thứ năm ngày 2-9-2010, đi làm thứ sáu ngày 3-9-2010 và nghỉ thứ bảy, chủ nhật ngày 4, 5-9 năm 2010.Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc và góp phần giảm khó khăn giao thông, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5971/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 24-8-2010 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2010 đối với cán bộ, công...

Ngày 25-8-2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Thông báo nghỉ làm việc ngày thứ sáu (3-9-2010) và làm việc bù vào thứ bảy (11-9-2010).

Thông báo nêu rõ, theo quy định tại Điều 73 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ ngày lễ Quốc khánh 2-9. Như vậy, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2010, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ được nghỉ thứ năm ngày 2-9-2010, đi làm thứ sáu ngày 3-9-2010 và nghỉ thứ bảy, chủ nhật ngày 4, 5-9 năm 2010.

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc và góp phần giảm khó khăn giao thông, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5971/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 24-8-2010 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ làm việc ngày thứ sáu 3-9-2010 và làm việc bù vào thứ bảy ngày 11-9-2010.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ theo Thông báo này.
Theo Nhandan