Thứ ba,  19/10/2021

Bảo vệ trẻ em từ cơ chế tham vấn các em

85 đại biểu nhỏ tuổi đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự hội nghị Trẻ em với vấn đề ngược đãi, xâm hại, bạo lực và buôn bán trẻ em do Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội.Tại diễn đàn này, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của vấn đề xâm hại, bạo lực và buôn bán trẻ em đang diễn ra trên toàn quốc và tại địa phương nơi cư trú. Đây cũng là hoạt động tham vấn, lấy ý kiến trong quá trình xây dựng Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp từ góc nhìn của các em với các cấp chính quyền và cộng đồng nhằm hướng tới xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh để bảo vệ trẻ em.Các đại biểu trẻ cũng có thời gian trao đổi và đối thoại với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Sáng kiến cấp Bộ trưởng về phòng, chống buôn bán người tiểu vùng sông Mê Công...

85 đại biểu nhỏ tuổi đến từ 12 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự hội nghị Trẻ em với vấn đề ngược đãi, xâm hại, bạo lực và buôn bán trẻ em do Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội.


Tại diễn đàn này, các em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thực trạng của vấn đề xâm hại, bạo lực và buôn bán trẻ em đang diễn ra trên toàn quốc và tại địa phương nơi cư trú. Đây cũng là hoạt động tham vấn, lấy ý kiến trong quá trình xây dựng Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp từ góc nhìn của các em với các cấp chính quyền và cộng đồng nhằm hướng tới xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh để bảo vệ trẻ em.


Các đại biểu trẻ cũng có thời gian trao đổi và đối thoại với lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Sáng kiến cấp Bộ trưởng về phòng, chống buôn bán người tiểu vùng sông Mê Công (COMMIT) về vấn đề xâm hại trẻ em, đưa ra các khuyến nghị và thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo trong nước và khu vực. Hội nghị cũng lựa chọn năm trẻ em Việt Nam đại diện tham dự Diễn đàn thanh thiếu niên khu vực sông Mê Công về phòng, chống buôn bán người diễn ra tại Băng Cốc, Thái-lan vào tháng 10 tới.


Tiến sĩ – bác sĩ Hoàng Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em cho biết, xâm hại và bạo lực với trẻ em đang trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), từ năm 2002 đến nay, số vụ xâm hại trẻ em, số đối tượng phạm tội và số trẻ bị xâm hại liên tục tăng. Còn thông tin từ Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 cho thấy, chỉ trong ba năm gần đây, tình trạng xâm hại, bạo lực trong gia đình tăng gấp ba lần, ở cộng đồng tăng bảy lần, tại trường học tăng 13 lần.


Hoạt động trọng tâm thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp như xây dựng các chương trình, kế hoạch để bảo vệ trẻ em cần trở thành mục tiêu và giải pháp trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn và hàng năm ở tất cả các cấp; rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức xã hội và trách nhiệm của cộng đồng về phòng chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em…


Theo Nhandan