Thứ năm,  28/10/2021

Hội nghị triển khai hoạt động của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS"

LSO-Ngày 27/8/2010, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai hoạt động dự án phòng chống HIV/AIDS 6 tháng cuối năm 2010.Dự hội nghị gồm lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban quản lý dự án; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; lãnh đạo một số ngành, các trung tâm y tế; đội ngũ cán bộ và các cộng tác viên của dự án. Ông Hoàng Đình Hoàn, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Dự án chủ trì hội nghị.Tại hội nghị này, Ban quản lý dự án đã sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010. Kế hoạch gồm những hoạt động thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại; chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; giám sát theo dõi đánh giá; tiếp cận điều trị AIDS; dự phòng lây truyền mẹ- con; an toàn truyền máu; quản lý và điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và nâng cao năng lực...

LSO-Ngày 27/8/2010, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai hoạt động dự án phòng chống HIV/AIDS 6 tháng cuối năm 2010.
Dự hội nghị gồm lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban quản lý dự án; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; lãnh đạo một số ngành, các trung tâm y tế; đội ngũ cán bộ và các cộng tác viên của dự án. Ông Hoàng Đình Hoàn, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc Dự án chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị này, Ban quản lý dự án đã sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010. Kế hoạch gồm những hoạt động thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại; chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; giám sát theo dõi đánh giá; tiếp cận điều trị AIDS; dự phòng lây truyền mẹ- con; an toàn truyền máu; quản lý và điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục và nâng cao năng lực hợp tác quốc tế.
Tại hội nghị, các cán bộ, các cộng tác viên, nhất là cộng tác viên đồng đẳng của dự án đã được cung cấp những kiến thức chung nhất về tình hình lây nhiễm HIV ở Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn; được tập huấn về những kỹ năng tiếp cận với các nhóm đối tượng như nghiện chích ma túy, người bán dâm…để có biện pháp hỗ trợ can thiệp giảm tác hại.

MH