Thứ tư,  27/10/2021

Phát huy văn hóa gia đình trong xây dựng GĐVH

LSO-Khi nói đến xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) mọi người thường nghĩ ngay tới văn hóa gia đình (VHGĐ). Đây là hai vấn đề có mối quan hệ rất biện chứng với nhau. Thật ra, VHGĐ cũng không phải là những gì khó hiểu, mà nó gắn bó và gần gũi với đời sống thường ngày của mỗi người, mỗi gia đình (GĐ)...Nếp nhà truyền thống ở nông thôn Xứ Lạng làm giàu bản sắc văn hóaVHGĐ có thể là một nếp sống, một truyền thống đẹp của GĐ, dòng họ như truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, việc quan tâm nuôi dạy con cái, truyền thống hiếu thảo của con cháu, nếp ứng xử văn hóa “kính trên, nhường dưới”, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau... của các thành viên trong GĐ. Hay nhiều GĐ vẫn duy trì được nếp họp mặt toàn thể các thành viên để động viên nhau trong mỗi tuần, mỗi tháng; rồi việc duy trì các bữa ăn hàng ngày tại gia đình... thì đó cũng là những nét đẹp của VHGĐ. Có thể thấy, việc duy trì và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống...

LSO-Khi nói đến xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) mọi người thường nghĩ ngay tới văn hóa gia đình (VHGĐ). Đây là hai vấn đề có mối quan hệ rất biện chứng với nhau. Thật ra, VHGĐ cũng không phải là những gì khó hiểu, mà nó gắn bó và gần gũi với đời sống thường ngày của mỗi người, mỗi gia đình (GĐ)…
Nếp nhà truyền thống ở nông thôn Xứ Lạng làm giàu bản sắc văn hóa
VHGĐ có thể là một nếp sống, một truyền thống đẹp của GĐ, dòng họ như truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, việc quan tâm nuôi dạy con cái, truyền thống hiếu thảo của con cháu, nếp ứng xử văn hóa “kính trên, nhường dưới”, đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau… của các thành viên trong GĐ. Hay nhiều GĐ vẫn duy trì được nếp họp mặt toàn thể các thành viên để động viên nhau trong mỗi tuần, mỗi tháng; rồi việc duy trì các bữa ăn hàng ngày tại gia đình… thì đó cũng là những nét đẹp của VHGĐ. Có thể thấy, việc duy trì và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống vốn có của GĐ Việt Nam trong phong trào (PT) xây dựng GĐVH có ý nghĩa rất thiết thực, cần phải được quan tâm đúng mức và phát huy cao độ. Thực tế cho thấy, xã hội càng phát triển thì vấn đề GĐ càng cần được quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ, đây sẽ là những động lực quan trọng để góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững. GĐ tốt, xã hội sẽ tốt. Gia đình – tâm điểm đoàn tụ các thành viên, là cái nôi để nuôi dưỡng cho mỗi người trưởng thành về nhân cách, trí tuệ,… Không những thế, nó còn có vai trò to lớn trong việc phòng chống các TNXH, thói hư tật xấu thâm nhập vào các thành viên. Khi VHGĐ bị lơ là, xem nhẹ thì chúng ta cũng đã thấy được những hậu quả, hệ lụy của nó… Do đó, quan tâm giữ gìn và phát huy VHGĐ chính là thiết thực góp phần vào thực hiện PT xây dựng GĐVH đã và đang được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Và đây cũng chính là một PT nòng cốt trong PT lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TD ĐKXDĐSVH). Tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) của tỉnh Lạng Sơn được tổ chức hồi đầu tháng 8/2010 đã chỉ rõ, qúa trình thực hiện PT xây dựng GĐVH ở Lạng Sơn những năm qua đã đem lại những tác động tích cực trong đời sống xã hội. Đó là nâng cao ý thức tự giác của các GĐ trong việc thực hiện các tiêu chuẩn GĐVH, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt KHHGĐ; nền nếp gia phong tiếp tục được giữ gìn trên cơ sở tiếp thu các yếu tố văn minh, hiện đại. Nhiều hộ đã có những gương tiêu biểu ông, bà, cha, mẹ, anh, chị gương mẫu, con cháu thảo hiền; các GĐ tích cực tham gia các PT của cộng đồng như thực hiện vệ sinh môi trường, làng xóm sạch đẹp, hăng hái tham gia giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh bài trừ TNXH, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cơ sở… Kết quả, tính đến hết năm 2009, tỷ lệ GĐVH của cả tỉnh đạt 59%. Nếu so với năm 2000 tăng 35%. Kết quả trên đã cho thấy những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và đặc biệt là mỗi GĐ, mỗi cá nhân… trong việc thúc đẩy PT thêm phát triển, nâng cao tỷ lệ hộ GĐ đạt tiêu chuẩn GĐVH của tỉnh. Các nội dung văn hóa của PT đã thấm sâu hơn vào đời sống hàng ngày. Điều quan trọng hơn cả là, ý thức về thực hiện PT trong nhân dân đã được nâng lên một bước. Mỗi GĐ đã chọn cho mình những cách thức phù hợp để thực hiện có hiệu quả. Một điều dễ nhận thấy tại các GĐ của chúng ta hiện nay là, vấn đề nuôi dạy, việc học hành của con cái đã được quan tâm nhiều hơn. Nếp nhà truyền thống được gìn giữ và phát huy. Đức hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ được đề cao. Minh chứng là nhiều cụ cao tuổi được con cháu tổ chức lễ mừng thọ thật trang trọng nhằm thể hiện tấm lòng, sự hiếu nghĩa của mình. Rồi tinh thần vì cộng đồng của mỗi GĐ ở khu dân cư cũng ngày một tăng…
Năm 2010, tỉnh Lạng Sơn ước tỷ lệ GĐ đạt tiêu chuẩn GĐVH là 62%. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng; sự tự giác hưởng ứng của mỗi người dân, thể hiện vai trò là tuyên truyền viên tích cực cho PT; mỗi GĐ hãy bắt đầu bằng những hành động, việc làm cụ thể, đặc biệt là việc giữ gìn và phát huy truyền thống VHGĐ… thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Hoàng Thịnh