Thứ tư,  27/10/2021

Sa Pa trồng thử nghiệm thành công cà chua lai trái vụ

Thạc sĩ Nguyễn Đức Thuần, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới Sa Pa cho biết đơn vị đã trồng thử nghiệm thành công cà chua lai trái vụ (vụ hè-thu) tại Sa Pa (Lào Cai), mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao ở đây.Hai giống cà chua giống cà chua mới đưa vào thử nghiệm là VL2000 và VL2020 do Việt Nam hợp tác với Mỹ sản xuất. Đây là những giống cà chua lần đầu tiên có mặt ở huyện Sa Pa, thông qua đề tài nghiên cứu “Tuyển chọn và phát triển một số giống cà chua vụ hè thu trong nhà màng izora” do Sở Khoa học - Công nghệ Lào Cai chuyển giao kỹ thuật.Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới đã trồng thử nghiệm ở ba điểm tại huyện Sa Pa. Giống cà chua mới có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi trồng 45 ngày, cây cà chua bắt đầu cho thu hoạch; đặc biệt thời gian thu hoạch kéo...

Thạc sĩ Nguyễn Đức Thuần, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới Sa Pa cho biết đơn vị đã trồng thử nghiệm thành công cà chua lai trái vụ (vụ hè-thu) tại Sa Pa (Lào Cai), mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao ở đây.

Hai giống cà chua giống cà chua mới đưa vào thử nghiệm là VL2000 và VL2020 do Việt Nam hợp tác với Mỹ sản xuất. Đây là những giống cà chua lần đầu tiên có mặt ở huyện Sa Pa, thông qua đề tài nghiên cứu “Tuyển chọn và phát triển một số giống cà chua vụ hè thu trong nhà màng izora” do Sở Khoa học – Công nghệ Lào Cai chuyển giao kỹ thuật.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới đã trồng thử nghiệm ở ba điểm tại huyện Sa Pa. Giống cà chua mới có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh, hầu như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sau khi trồng 45 ngày, cây cà chua bắt đầu cho thu hoạch; đặc biệt thời gian thu hoạch kéo dài liên tục trong vòng 6 tháng, năng suất bình quân đạt 80 tấn/ha.

Do đặc thù khí hậu của Sa Pa mát mẻ nên có thể thâm canh cà chua hè thu (trái vụ), giá bán bình quân 8.000 đồng/kg, cao gấp vài lần so với cà chua vụ đông (chính vụ).

Trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai mở rộng mô hình trồng cà chua vụ hè thu trong nhà màng, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập.
Theo Nhandan