Thứ tư,  27/10/2021

Triển lãm mĩ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc

LSO-Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngày 28/8/2010 tại thị xã Cao Bằng đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 3 Việt Bắc - Tây Bắc lần thứ 15, do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội VHNT Cao Bằng tổ chức, kéo dài tới hết 10/9.Triển lãm đã hội tụ 249 tác giả của 14 tỉnh tham dự, 271/350 tác phẩm đã được chọn trưng bày. Đoàn Lạng Sơn có 24 tác phẩm được treo, trong đó 2 tác phẩm đã nhận được giấy khen của ban tổ chức và được giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. với bố cục, bút pháp mang đậm nét vùng miền các tác phẩm của đoàn đã khái quát cho người xem về văn hóa, con người Xứ Lạng.Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãmCác đại biểu tham quan triển...

LSO-Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngày 28/8/2010 tại thị xã Cao Bằng đã khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 3 Việt Bắc – Tây Bắc lần thứ 15, do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội VHNT Cao Bằng tổ chức, kéo dài tới hết 10/9.
Triển lãm đã hội tụ 249 tác giả của 14 tỉnh tham dự, 271/350 tác phẩm đã được chọn trưng bày. Đoàn Lạng Sơn có 24 tác phẩm được treo, trong đó 2 tác phẩm đã nhận được giấy khen của ban tổ chức và được giới thiệu tham dự giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. với bố cục, bút pháp mang đậm nét vùng miền các tác phẩm của đoàn đã khái quát cho người xem về văn hóa, con người Xứ Lạng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm

Thanh Sơn