Thứ tư,  27/10/2021

Lộc Bình tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ điều tra thu thập thông tin cung, cầu lao động

LSO-Thực hiện Công văn số 964/SLĐTBXH ngày 28/7/2010 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thu thập thông tin về cung, cầu lao động theo Thông tư số 25/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ ngày 23 đến 27/8/2010, huyện Lộc Bình đã tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên, thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ. Những thông tin đó được lấy làm cơ sở để hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung, cầu lao động. Các điều tra viên tham gia tập huấn gồm các đồng chí là: trưởng khu phố, khu dân cư, trưởng thôn, cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.Trong thời gian tập huấn, các điều tra viên được nghiên cứu tài liệu và phương pháp cập nhật thông tin, trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu thập thông tin thuộc địa bàn mình phụ trách và ghi chép đầy...

LSO-Thực hiện Công văn số 964/SLĐTBXH ngày 28/7/2010 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thu thập thông tin về cung, cầu lao động theo Thông tư số 25/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ ngày 23 đến 27/8/2010, huyện Lộc Bình đã tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên, thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ. Những thông tin đó được lấy làm cơ sở để hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung, cầu lao động. Các điều tra viên tham gia tập huấn gồm các đồng chí là: trưởng khu phố, khu dân cư, trưởng thôn, cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
Trong thời gian tập huấn, các điều tra viên được nghiên cứu tài liệu và phương pháp cập nhật thông tin, trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu thập thông tin thuộc địa bàn mình phụ trách và ghi chép đầy đủ thông tin theo nội dung điều tra; chịu trách nhiệm trước UBND xã, thị trấn về tính chính xác của thông tin đã thu thập và tiến độ điều tra trên địa bàn.
Thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 1/9 và kết thúc vào ngày 25/9/2010. Từ ngày 26/9 đến ngày 5/10/2010, các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện qua Phòng LĐTB&XH.

Thanh Đàn