Chủ nhật,  24/10/2021

Hải Dương công bố danh sách 66 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Ngày 31-8, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường và các ngành chức năng của tỉnh dự.Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, từ năm 2006 đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra đều có vi phạm về bảo vệ mội trường (BVMT) ở những cấp độ khác nhau. Vi phạm tập trung chủ yếu vào các hành vi: xả nước thải, khí thải vào môi trường vượt quy chuẩn cho phép; không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; quản lý, xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định; không lập báo cáo đầu tư mới, bản cam kết BVMT, đề án BVMT theo quy định hoặc có lập nhưng không thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu; chôn lấp, đốt chất thải không đúng quy định về BVMT; không...

Ngày 31-8, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường và các ngành chức năng của tỉnh dự.

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, từ năm 2006 đến nay, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được thanh tra, kiểm tra đều có vi phạm về bảo vệ mội trường (BVMT) ở những cấp độ khác nhau. Vi phạm tập trung chủ yếu vào các hành vi: xả nước thải, khí thải vào môi trường vượt quy chuẩn cho phép; không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; quản lý, xử lý chất thải nguy hại không đúng quy định; không lập báo cáo đầu tư mới, bản cam kết BVMT, đề án BVMT theo quy định hoặc có lập nhưng không thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu; chôn lấp, đốt chất thải không đúng quy định về BVMT; không thực hiện giám sát môi trường; không nộp phí nước thải công nghiệp…

Nguyên nhân của những vi phạm một phần là do hệ thống các quy định pháp luật hiện hành chưa đầy đủ, đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về môi trường của chính quyền địa phương còn yếu; chưa làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT; nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành pháp luật về BVMT.

Các ngành chức năng đã công bố hình ảnh quản lý chất thải, xả thải gây ô nhiễm môi trường của nhiều doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh công bố doanh sách 66 doanh nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường, trong đó có 11 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (có năm doanh nghiệp bị đình chỉ sản xuất cho đến khi xử lý chất thải, nước thải bảo đảm quy chuẩn môi trường cho phép).

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu từ nay tới 31-12, các doanh nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, bảo đảm các quy chuẩn môi trường cho phép, nếu không bảo đảm thời gian hoặc không đảm bảo hiệu quả xử lý sẽ đình chỉ hoạt động ở những vị trí gây ô nhiễm môi trường hoặc bị đình chỉ sản xuất.
Theo Nhandan