Thứ năm,  28/10/2021

Ngành Tư pháp Lạng Sơn: Đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh

LSO-Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ ngành Tư pháp (NTP) Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật (PL) của cán bộ và nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng PL, phục vụ sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước. Điều đó được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác của ngành:Công tác văn bản pháp quy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài nên Sở TP đã chủ động, tích cực tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm PL ở địa phương; chủ động trình UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản pháp quy hàng năm; thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các dự thảo văn bản quy phạm PL do các cơ quan trong tỉnh soạn thảo; rà soát các văn bản quy phạm PL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Hướng dẫn nghiệp...

LSO-Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ ngành Tư pháp (NTP) Lạng Sơn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật (PL) của cán bộ và nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng PL, phục vụ sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước. Điều đó được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác của ngành:
Công tác văn bản pháp quy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài nên Sở TP đã chủ động, tích cực tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm PL ở địa phương; chủ động trình UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản pháp quy hàng năm; thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các dự thảo văn bản quy phạm PL do các cơ quan trong tỉnh soạn thảo; rà soát các văn bản quy phạm PL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm PL của UBND các huyện, thành phố. Tổ chức lấy ý kiến xây dựng nhiều dự thảo văn bản pháp quy của Trung ương như: Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự, Luật Tổ chức HĐND và UBND…Chất lượng ban hành văn bản QPPL của tỉnh ngày càng được nâng lên.
Công tác phổ biến, giáo dục PL được xác định là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài do địa hình phức tạp, trình độ dân trí thấp, ý thức chấp hành PL của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Sở TP đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PHCTPBGDPL) tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, 100% huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đều đã thành lập được Hội đồng PHCTPBGDPL. Toàn tỉnh hiện có 268 báo cáo viên PL, 2.141 tuyên truyền viên PL và 2.697 cộng tác viên ở thôn, khối phố… Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, công tác PBGDPL đã và đang được triển khai một cách có hiệu quả, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, PL của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.
Nhiều cá nhân, tập thể của ngành được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc
Với đặc thù là một tỉnh biên giới nên việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, cấp phiếu lý lịch tư pháp khá phức tạp. Sở TP luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Trung bình mỗi năm Sở thụ lý và giải quyết hàng trăm việc hộ tịch; khoảng hơn 200 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, ngành luôn quan tâm tổ chức, cải tiến phương thức làm việc của phòng công chứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng, chứng thực ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Trong những năm qua, phòng công chứng đã công chứng, chứng thực hàng trăm nghìn hợp đồng kinh tế, dân sự và cấp bản sao chứng thực…đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong việc tham gia các giao dịch kinh tế, dân sự…góp phần vào sự phát triển KT-XH và quản lý hành chính nhà nước.
Mặc dù mới thành lập, song đến nay hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã dần đi vào nền nếp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận; chủ động ký kết các hợp đồng, tổ chức bán đấu giá tài sản đạt và vượt chỉ tiêu, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện công bằng, minh bạch trong quan hệ giao dịch kinh tế về đấu giá tài sản theo quy định của PL. Các tổ chức giám định Tư pháp đã tiến hành giám định hàng nghìn vụ việc, đảm bảo tính chính xác cao, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa phương.
Ngoài việc tư vấn tại văn phòng, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh còn thường xuyên đến các xã biên giới, xã nghèo, đặc biệt khó khăn để trợ giúp pháp lý lưu động và tuyên truyền PL; trực tiếp tham gia tố tụng, đại diện, bào chữa miễn phí, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành PL trong nhân dân…
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm công tác TP “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng“; “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo” Ghi nhớ lời căn dặn của Người, NTP Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đưa công tác tư pháp phát triển không ngừng, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của NTP đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

Minh Thảo