Thứ tư,  27/10/2021

Thành phố Lạng Sơn: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

LSO-Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến các xã, phường triển khai, thực hiện, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn đoàn kết, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnhTrong những năm qua, nhận thức rõ ý nghĩa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ động quán triệt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng hộ gia đình. Đây là 2 cuộc vận động có nội dung toàn diện, bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh...

LSO-Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến các xã, phường triển khai, thực hiện, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, củng cố và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn luôn đoàn kết, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh
Trong những năm qua, nhận thức rõ ý nghĩa của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ động quán triệt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng hộ gia đình. Đây là 2 cuộc vận động có nội dung toàn diện, bao trùm lên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng. Thông qua các cuộc vận động, thành phố đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân 8/8 xã, phường đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa các cuộc vận động, thống nhất ý chí, đồng thuận thực hiện. Kết quả, sau 10 năm thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào của cuộc vận động, số lượng đạt gia đình văn hóa, làng văn hóa của thành phố ngày càng tăng; xuất hiện nhiều gương “người tốt việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, thành phố có 33 khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 48 khu tiên tiến, 17 khu khá và 1 khu trung bình. Nhận thức được thay đổi nên người dân nơi đây đã biết phát triển kinh tế, dịch vụ, làm giàu chính đáng, đời sống ngày càng nâng cao. Đến nay, toàn thành phố chỉ còn 128 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm 0,6%. Thành phố luôn là lá cờ đầu của tỉnh về thực hiện tốt việc nộp các loại quỹ theo đúng quy định. Nhờ coi trọng và thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở nên đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng thực hiện. Các mô hình gia đình hạnh phúc, bố mẹ, ông bà, con cháu hiếu thảo được nhân rộng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân thực hiện tốt, bảo vệ cảnh quan môi trường trong sạch, giữ êm ấm tình làng, nghĩa xóm cho thấy ý thức cộng đồng, khu dân cư ngày càng được nâng cao. Là một đơn vị điển hình của tỉnh nhiều năm liền, thành phố thực hiện tốt việc phòng, chống các tệ nạn xã hội, các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, số đề… cơ bản hạn chế. Bên cạnh đó, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào lũ lụt… được khơi dậy ở tất cả khu dân cư . Tính đến nay, thành phố đã vận động ủng hộ các loại quỹ được trên 3,1 tỷ đồng; huy động vốn, giúp đỡ và xây mới 158 nhà đại đoàn kết, 59 nhà tình nghĩa, sửa chữa 63 nhà cho người nghèo, góp phần giúp đỡ, tạo cuộc sống ổn định cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Công tác xã hội hóa thể dục thể thao được quan tâm với hệ thống sân chơi, bãi tập cơ bản đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của người dân. Bên cạnh đó, phong trào học tập, lao động sáng tạo được hưởng ứng một cách tích cực. Năm học qua, phòng GD & ĐT thành phố là một trong 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; duy trì tốt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, 5 phường nội thành đạt chuẩn phổ cập THPT; 15 trường đạt chuẩn quốc gia… Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp được thực hiện tốt. Hiện nay 95% gia đình có nước sạch sử dụng, công trình vệ sinh đủ cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền có lúc, có nơi mang tính hình thức; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên; số ít cán bộ chưa nhiệt tình… Song, theo ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở VH – TT và DL, Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào, để thành phố phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua và tiếp tục thực hiện tốt phong trào trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc hơn nữa việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết TW 5, khóa VIII; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ về đẩy mạnh tổ chức thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào của cuộc vận động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương các mô hình tốt để nhân rộng; khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào. Có như vậy mới góp phần đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo ra những nhân tố vững chắc để gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân.

Thanh Hòa