Chủ nhật,  24/10/2021

Lễ trồng cây Bồ đề được mang từ đất phật về tỉnh Lạng Sơn

LSO-Chiều 3/9/2010, tại đất Chùa phật Quang Sơn, khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã diễn ra lễ trồng cây Bồ đề do đoàn doanh nghiệp tháp tùng Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo thế giới Nepal mang từ đất phật về tại tỉnh Lạng Sơn. Văn nghệ chào mừngDự lễ có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn…Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây Bồ đề mới trồngSau phần nghi lễ chào mừng Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo thế giới Nepal và các doanh nghiệp, lễ trồng cây Bồ đề được đưa từ đất phật về tỉnh Lạng Sơn đã được tiến hành trang trọng và ý nghĩa tại đất Chùa phật Quang Sơn....

LSO-Chiều 3/9/2010, tại đất Chùa phật Quang Sơn, khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đã diễn ra lễ trồng cây Bồ đề do đoàn doanh nghiệp tháp tùng Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo thế giới Nepal mang từ đất phật về tại tỉnh Lạng Sơn.
Văn nghệ chào mừng
Dự lễ có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn…
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây Bồ đề mới trồng
Sau phần nghi lễ chào mừng Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo thế giới Nepal và các doanh nghiệp, lễ trồng cây Bồ đề được đưa từ đất phật về tỉnh Lạng Sơn đã được tiến hành trang trọng và ý nghĩa tại đất Chùa phật Quang Sơn.

Hoàng Thịnh