Thứ tư,  27/10/2021

Thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người

Ngày 6-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể để thẩm tra, xem xét Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và sáu báo cáo khác trong lĩnh vực Tư pháp. Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, chủ trì. Đại diện các bộ: Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư lệnh biên phòng... cùng dự. Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội.Thời gian qua, mặc dù Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống mua, bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, nhưng tình hình tội phạm trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm năm từ 2005 đến 2009, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ lừa bán với hơn bốn nghìn nạn nhân là phụ nữ, trẻ em, tăng gấp ba lần so...

Ngày 6-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể để thẩm tra, xem xét Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và sáu báo cáo khác trong lĩnh vực Tư pháp. Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, chủ trì. Đại diện các bộ: Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư lệnh biên phòng… cùng dự. Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người được Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội.

Thời gian qua, mặc dù Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống mua, bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, nhưng tình hình tội phạm trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp. Trong năm năm từ 2005 đến 2009, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ lừa bán với hơn bốn nghìn nạn nhân là phụ nữ, trẻ em, tăng gấp ba lần so năm năm trước đó. Một trong các nguyên nhân là hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về phòng, chống mua, bán người còn phân tán,

hiệu lực pháp lý chưa cao, chưa mang tính đồng bộ và toàn diện.

Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật Phòng, chống mua, bán người là một đòi hỏi khách quan, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc chiến chống tội phạm mua, bán người.

Dự án Luật Phòng, chống mua, bán người bao gồm tám chương, 52 điều tập trung vào các nhóm vấn đề chủ yếu như: phạm vi điều chỉnh của Luật, quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm về mua, bán người… Trong quá trình xây dựng Dự án Luật, Ban soạn thảo đã tổ chức nhiều hội thảo, nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu, đồng tham khảo Luật Phòng, chống mua, bán người của nhiều nước trên thế giới.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu đề nghị Dự án Luật làm rõ khái niệm mua, bán người, các loại hành vi mà Luật điều chỉnh, quy định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, ban ngành, từng cấp trong phòng, chống tội phạm mua, bán người, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này và hỗ trợ các nạn nhân.
Theo Nhandan