Thứ năm,  28/10/2021

Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020

Chiều 6-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức giới thiệu Hội nghị triển khai Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, người khuyết tật, những người có số phận không may trong cuộc sống và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề này.Theo đó, đề án tập trung xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên (CB, VC, NV) công tác xã hội. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề. Phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10% đội ngũ CB, VC, NV, cộng tác viên trong cả nước (trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ một đến hai CB, VC, NV công tác xã hội thuộc chức...

Chiều 6-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức giới thiệu Hội nghị triển khai Quyết định số 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, người khuyết tật, những người có số phận không may trong cuộc sống và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề này.

Theo đó, đề án tập trung xây dựng và ban hành mã ngạch, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên (CB, VC, NV) công tác xã hội. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất để phát triển nghề. Phấn đấu đến năm 2015 tăng khoảng 10% đội ngũ CB, VC, NV, cộng tác viên trong cả nước (trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ một đến hai CB, VC, NV công tác xã hội thuộc chức danh không chuyên trách, hoặc cộng tác viên có mức thu nhập hằng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định). Xây dựng tối thiểu mười mô hình điểm trung tâm cung cấp dịch vụ tại một số quận, huyện, thị xã, thành phố. Đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% CB, VC, NV…

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 9 và 10-9 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Theo Nhandan