Thứ tư,  20/10/2021

Ngành thuế phấn đấu thu vượt 5% dự toán

Ngày 6-9, tại Hà Nội, ngành thuế kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (10-9-1945 - 10-9-2010). Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, đại diện các bộ, ngành, cơ quan T.Ư, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thuế.Từ năm 1976 đến trước thời kỳ đổi mới (1985), chính sách thuế và tổ chức bộ máy thu thuế phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu không ngừng tăng lên cho ngân sách Nhà nước (NSNN), phục vụ tốt việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội và quốc phòng của đất nước. Từ năm 1986 đến nay, thực hiện hệ thống chính sách thuế và bộ máy thuế mới đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ: Hệ thống chính sách thuế mới đã từng bước bao quát được các nguồn thu có thể động viên để bảo đảm nguồn thu chủ yếu của NSNN, góp phần quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.Thời gian tới, ngành thuế phấn đấu hoàn thành...

Ngày 6-9, tại Hà Nội, ngành thuế kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (10-9-1945 – 10-9-2010). Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, đại diện các bộ, ngành, cơ quan T.Ư, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thuế.

Từ năm 1976 đến trước thời kỳ đổi mới (1985), chính sách thuế và tổ chức bộ máy thu thuế phù hợp tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu không ngừng tăng lên cho ngân sách Nhà nước (NSNN), phục vụ tốt việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội và quốc phòng của đất nước. Từ năm 1986 đến nay, thực hiện hệ thống chính sách thuế và bộ máy thuế mới đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ: Hệ thống chính sách thuế mới đã từng bước bao quát được các nguồn thu có thể động viên để bảo đảm nguồn thu chủ yếu của NSNN, góp phần quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.

Thời gian tới, ngành thuế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Xây dựng dự toán thu năm năm (2011-2015) để trình Đại hội Đảng và Quốc hội, áp dụng mọi biện pháp quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu năm năm và từng năm vượt tối thiểu 5% dự toán Quốc hội phê chuẩn. Xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 với các mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống chính sách đáp ứng các yêu cầu thuế và phí vừa bảo đảm động viên hợp lý vào NSNN, vừa phát huy cao độ các nguồn nội lực thúc đẩy phát triển nhanh sức sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh và khả năng tích tụ của doanh nghiệp, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư nhất là đầu tư áp dụng công nghệ cao, đầu tư vào vùng kinh tế – xã hội khó khăn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Theo Nhandan