Thứ tư,  27/10/2021

Trung ương Đoàn: Tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho hơn 40 cán bộ đoàn các tỉnh miền núi phía Bắc

LSO-Từ ngày 6-9/9/2010, tại Nhà khách A1, TP Lạng Sơn, Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Bắc-Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em. Hơn 40 cán bộ đoàn 6 tỉnh miền núi phía Đông Bắc Bộ: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn đã tham dự. Lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng cho cán bộ Đoàn các tỉnh miền núi phía bắcTrong thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về tệ nạn mại dâm và công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; một số vấn đề về dịch HIV/AIDS hiện nay và công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; một số hình thức truyền thông giáo dục phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em. Tại lớp tập huấn còn diễn ra các hoạt động: giao lưu, chia sẻ với người có H; thực hành lập kế hoạch truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại...

LSO-Từ ngày 6-9/9/2010, tại Nhà khách A1, TP Lạng Sơn, Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Bắc-Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em. Hơn 40 cán bộ đoàn 6 tỉnh miền núi phía Đông Bắc Bộ: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn đã tham dự.
Lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng cho cán bộ Đoàn các tỉnh miền núi phía bắc
Trong thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về tệ nạn mại dâm và công tác phòng chống tệ nạn mại dâm; một số vấn đề về dịch HIV/AIDS hiện nay và công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; một số hình thức truyền thông giáo dục phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em. Tại lớp tập huấn còn diễn ra các hoạt động: giao lưu, chia sẻ với người có H; thực hành lập kế hoạch truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em.
Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động cho cán bộ Đoàn các tỉnh để góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở địa phương.

Thúy Hường