Thứ năm,  28/10/2021

Công bố kết quả quan trắc môi trường tại Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng

Ngày 7-9, tại xã Kim Lương (Kim Thành), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp UBND huyện Kim Thành công bố kết quả quan trắc môi trường lần ba tại Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng (Công ty cổ phần B.C.H) và kết quả phân tích nước thải đổ xuống cánh đồng Cổ Ngựa (thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, Kim Thành).Đơn vị thực hiện quan trắc là Viện Công nghệ môi trường. Trong quá trình chạy thử và hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng đã từng bước khắc phục những tồn tại gây ô nhiễm môi trường trong hệ thống xử lý chất thải song chưa triệt để, gây bức xúc cho nhiều người dân xã Kim Lương. Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trong hai ngày 15 và 16-7-2010, Viện Công nghệ môi trường thực hiện quan trắc môi trường trong và chung quanh Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng với tần suất bốn lần/ngày (quá trình quan trắc, nhà máy hoạt động hết công suất). Viện Công nghệ môi trường đã thực quan trắc mười thông số về môi trường không khí...

Ngày 7-9, tại xã Kim Lương (Kim Thành), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp UBND huyện Kim Thành công bố kết quả quan trắc môi trường lần ba tại Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng (Công ty cổ phần B.C.H) và kết quả phân tích nước thải đổ xuống cánh đồng Cổ Ngựa (thôn Cổ Phục, xã Kim Lương, Kim Thành).


Đơn vị thực hiện quan trắc là Viện Công nghệ môi trường.


Trong quá trình chạy thử và hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng đã từng bước khắc phục những tồn tại gây ô nhiễm môi trường trong hệ thống xử lý chất thải song chưa triệt để, gây bức xúc cho nhiều người dân xã Kim Lương. Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, trong hai ngày 15 và 16-7-2010, Viện Công nghệ môi trường thực hiện quan trắc môi trường trong và chung quanh Nhà máy sản xuất thép Thái Hưng với tần suất bốn lần/ngày (quá trình quan trắc, nhà máy hoạt động hết công suất). Viện Công nghệ môi trường đã thực quan trắc mười thông số về môi trường không khí và tiếng ồn trong và chung quanh nhà máy; 27 thông số nước thải tại cửa ra; chín thông số khí thải trước và sau hệ thống lọc bụi. Kết quả phân tích 132 mẫu nước thải, khí thải và tiếng ồn đều trong giới hạn cho phép. Riêng về kết quả phân tích ba mẫu nước thải từ hai ô-tô tải đổ ra cánh đồng Cổ Ngựa, các mẫu này đều có từ bốn đến 11 chỉ số (trong số 16 chỉ số vượt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, nhưng đều chưa vi phạm quy định quốc gia về chất thải nguy hại.


Theo Nhandan