Thứ năm,  28/10/2021

Ký kết hiệp định hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng báo chí

Ngày 7-9, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tại nước ta tổ chức lễ ký kết hiệp định về Hỗ trợ trung tâm bồi dưỡng kỹ năng báo chí ở Việt Nam.Hiệp định được ký kết triển khai trong giai đoạn 2010-2013 nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí cả nước. Hiệp định là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được của dự án "Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam" do Chính phủ Thụy Điển hỗ trợ được triển khai từ năm 1998 đến 2009. Hơn mười năm qua, dự án đã triển khai bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho gần năm nghìn nhà báo ở tất cả các loại hình báo chí và bao trùm mọi đối tượng (quản lý, phóng viên, biên tập viên...) và xuất bản được bảy cuốn cẩm nang báo chí....

Ngày 7-9, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tại nước ta tổ chức lễ ký kết hiệp định về Hỗ trợ trung tâm bồi dưỡng kỹ năng báo chí ở Việt Nam.

Hiệp định được ký kết triển khai trong giai đoạn 2010-2013 nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí cả nước. Hiệp định là sự tiếp nối những kết quả đã đạt được của dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam” do Chính phủ Thụy Điển hỗ trợ được triển khai từ năm 1998 đến 2009. Hơn mười năm qua, dự án đã triển khai bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho gần năm nghìn nhà báo ở tất cả các loại hình báo chí và bao trùm mọi đối tượng (quản lý, phóng viên, biên tập viên…) và xuất bản được bảy cuốn cẩm nang báo chí.
Theo Nhandan