Thứ tư,  20/10/2021

Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng

Ngày 8-9, nhân Tháng An toàn giao thông (ATGT) với chủ đề "Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng", Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia về Văn hóa giao thông.Các tham luận tại hội thảo tập trung vào ý thức, đạo đức của người tham gia giao thông, vai trò của văn hóa giao thông trong việc hạn chế tai nạn, tạo dựng con người, cộng đồng có văn hóa. Đáng chú ý là tham luận của GS Vũ Khiêu, với việc thực hiện hai biện pháp để xây dựng văn hóa giao thông là xử phạt nghiêm minh theo đúng tinh thần pháp trị, sai là phạt, không có trường hợp chiếu cố, tùy tiện, trách nhiệm giáo hóa của gia đình và nhà trường đối với con em mình. Đồng thời, hội thảo cũng phát động các tầng lớp văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa tập trung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về pháp luật, về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao trách nhiệm...

Ngày 8-9, nhân Tháng An toàn giao thông (ATGT) với chủ đề “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng”, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia về Văn hóa giao thông.

Các tham luận tại hội thảo tập trung vào ý thức, đạo đức của người tham gia giao thông, vai trò của văn hóa giao thông trong việc hạn chế tai nạn, tạo dựng con người, cộng đồng có văn hóa. Đáng chú ý là tham luận của GS Vũ Khiêu, với việc thực hiện hai biện pháp để xây dựng văn hóa giao thông là xử phạt nghiêm minh theo đúng tinh thần pháp trị, sai là phạt, không có trường hợp chiếu cố, tùy tiện, trách nhiệm giáo hóa của gia đình và nhà trường đối với con em mình. Đồng thời, hội thảo cũng phát động các tầng lớp văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa tập trung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về pháp luật, về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Theo Nhandan