Chủ nhật,  24/10/2021

Hà Nội hưởng ứng Ngày Làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng Ngày Làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 với chủ đề "Cộng đồng quan tâm bảo vệ thiên nhiên", TP Hà Nội vừa đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhất là học sinh, sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh đường phố và thực hiện hoạt động "Hè phố sạch đẹp" trên toàn thành phố.Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tập trung từ ngày 10 đến 30-9 với các nội dung như, treo băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí... Tổ chức chương trình đạp xe trên các tuyến phố chính vào ngày 18-9 với sự tham gia của 100 sinh viên tình nguyện. UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai hoạt động "Hè phố sạch đẹp" bằng các việc làm thiết thực như tổng vệ sinh, quét dọn rác trên đường phố,...

Hưởng ứng Ngày Làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 với chủ đề “Cộng đồng quan tâm bảo vệ thiên nhiên”, TP Hà Nội vừa đưa ra các kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhất là học sinh, sinh viên trong việc giữ gìn vệ sinh đường phố và thực hiện hoạt động “Hè phố sạch đẹp” trên toàn thành phố.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tập trung từ ngày 10 đến 30-9 với các nội dung như, treo băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; các kênh truyền hình, phát thanh, báo chí… Tổ chức chương trình đạp xe trên các tuyến phố chính vào ngày 18-9 với sự tham gia của 100 sinh viên tình nguyện. UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện triển khai hoạt động “Hè phố sạch đẹp” bằng các việc làm thiết thực như tổng vệ sinh, quét dọn rác trên đường phố, ngõ xóm, khu vực công cộng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố huy động các lực lượng tình nguyện viên dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến phố, khu vực công cộng, tập trung cao điểm trong dịp trước khi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Theo Nhandan