Thứ tư,  20/10/2021

Nhà máy đạm Ninh Bình lắp đặt an toàn Tháp tổng hợp a-mô-ni-ắc

Tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình (Khu công nghiệp Khánh Phú), Ban quản lý dự án Nhà máy đạm Ninh Bình và nhà thầu đã tổ chức lắp đặt an toàn Tháp tổng hợp a-mô-ni-ắc, "trái tim" của nhà máy.Tháp có đường kính 2,4 m, cao 21,6 m, tổng trọng lượng 450 tấn. Nhà thầu sử dụng hai cẩu 750 tấn và 450 tấn loại tiên tiến, đưa tháp vào đúng vị trí bệ móng và tiến hành lắp liên kết khối. Công việc lắp đặt diễn ra đúng phương án thi công và thời gian dự kiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối.Đây là dự án sản xuất phân đạm lớn nhất miền bắc, công suất 600 nghìn tấn/năm, có công nghệ tiên tiến, sử dụng than cám cấp...

Tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Ninh Bình (Khu công nghiệp Khánh Phú), Ban quản lý dự án Nhà máy đạm Ninh Bình và nhà thầu đã tổ chức lắp đặt an toàn Tháp tổng hợp a-mô-ni-ắc, “trái tim” của nhà máy.

Tháp có đường kính 2,4 m, cao 21,6 m, tổng trọng lượng 450 tấn. Nhà thầu sử dụng hai cẩu 750 tấn và 450 tấn loại tiên tiến, đưa tháp vào đúng vị trí bệ móng và tiến hành lắp liên kết khối. Công việc lắp đặt diễn ra đúng phương án thi công và thời gian dự kiến, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là dự án sản xuất phân đạm lớn nhất miền bắc, công suất 600 nghìn tấn/năm, có công nghệ tiên tiến, sử dụng than cám cấp thấp.
Theo Nhandan