Thứ hai,  14/06/2021

Thành tựu của công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội

LSO-Nhiệm kỳ 2006-2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu thì có đến 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đó là một thắng lợi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Thắng lợi ấy đã tạo ra một triển vọng mới trong công cuộc giảm nghèo của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.Trong 5 năm qua, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành của gần 25 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung khai thác những thuận lợi cũng như tiềm năng của một tỉnh biên giới trong xu thế mở cửa hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí vươn lên, vượt qua đói nghèo, khai thác và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong những bước tiến về phát triển kinh tế, đáng ghi nhận là sự phát triển ổn định và khá toàn diện của nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của nông...

LSO-Nhiệm kỳ 2006-2010, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu thì có đến 20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Đó là một thắng lợi lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Thắng lợi ấy đã tạo ra một triển vọng mới trong công cuộc giảm nghèo của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.
Trong 5 năm qua, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành của gần 25 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập trung khai thác những thuận lợi cũng như tiềm năng của một tỉnh biên giới trong xu thế mở cửa hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí vươn lên, vượt qua đói nghèo, khai thác và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong những bước tiến về phát triển kinh tế, đáng ghi nhận là sự phát triển ổn định và khá toàn diện của nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần cải thiện đời sống của nông dân. Đối với sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đang từng bước khai thác tốt lợi thế trong các lĩnh vực như sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, khoáng sản, nhiệt điện, chế biến lâm sản. Hiện nay, đối với Lạng Sơn, kinh tế cửa khẩu đang từng bước khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho phát triển ngày càng tăng, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường đáng kể. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã làm mới, cải tạo, nâng cấp được 358 km đường các loại, có thêm 21 xã có đường ô tô đi lại được 4 mùa (204/226), thêm 12 xã có điện lưới quốc gia, nâng tổng số xã có điện lưới lên 100%, trong đó có 95% số hộ được dùng điện…
Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo
Những thành tựu đó cho thấy hướng đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua. Phần nào đã góp phần phác thảo được một bức tranh phát triển kinh tế sôi động của một tỉnh biên giới đầy tiềm năng và hy vọng. Những bước tiến trong phát triển kinh tế đã tạo nhiều thuận lợi cho phát triển văn hóa – xã hội của tỉnh, góp phần vào thắng lợi trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thể hiện rõ nét qua tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh, nếu năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 29% thì đến hết năm 2009 đã giảm xuống còn 17,85%. Và theo kết quả ước thực hiện hết năm 2010 sẽ giảm được 2,92%, như vậy tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước còn khoảng 14,93%. Kết quả này đã cho thấy chính sách giảm nghèo của tỉnh thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình như 135, 120, 134 đã được phát huy và tạo ra hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong 5 năm qua, chiến lược giảm nghèo của tỉnh đã đưa các chính sách hỗ trợ, trợ giúp về vốn, khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, phổ biến giáo dục pháp luật đến các xã nghèo, người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Phần lớn các xã nghèo đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, cán bộ xã được tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn; người nghèo đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục… Từ đó giúp người nghèo biết cách làm ăn, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, tỉnh còn nỗ lực tạo việc làm, giải quyết tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, tỉnh ta đã đầu tư bổ sung mạng lưới các trường nghề, trung tâm dạy nghề, đáp ứng nhu cầu đào tạo từ 7.000-8.000 lao động/năm. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đến hết năm 2010 đạt 32%, trung bình hàng năm có khoảng 1,0-1,2 vạn lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị đã giảm từ 5,2% năm 2005 xuống dưới 4% năm 2010… Những kết quả ấy đã đóng góp vào thắng lợi của công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Thanh Huyền