Thứ năm,  05/08/2021

Có thể đạt được mục tiêu giảm bớt nghèo đói vào năm 2015

Ngày 13-9, trong lời kêu gọi hành động một tuần trước khi gần 140 nhà lãnh đạo các nhà nước và chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao LHQ tại Niu Oóc (Mỹ) trong các ngày từ 20 đến 22-9, nhằm đánh giá tiến bộ trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun cho biết, MDG là to lớn và tham vọng nhưng vẫn có thể thực hiện được.Ông khẳng định, thế giới có thể đạt được các mục tiêu vào năm 2015 với quyết tâm và nỗ lực lớn. Tuy nhiên, ông nêu rõ tiến độ đạt các mục tiêu này đang gặp khó khăn ở một số nước, nhất là các nước tiểu sa mạc Xa-ha-ra châu Phi.Cùng ngày, Ngân hàng thế giới (WB) khẳng định tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo đạt được các MDG vào năm 2015 thông qua các khoản tín dụng lớn mới đầu tư vào nông nghiệp, y tế, giáo dục. Trong số 84 nước đang phát triển được WB đánh giá, có 45 nước đã đạt hoặc sẽ đạt được MDG về giảm đói nghèo đúng hạn vào năm...

Ngày 13-9, trong lời kêu gọi hành động một tuần trước khi gần 140 nhà lãnh đạo các nhà nước và chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao LHQ tại Niu Oóc (Mỹ) trong các ngày từ 20 đến 22-9, nhằm đánh giá tiến bộ trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun cho biết, MDG là to lớn và tham vọng nhưng vẫn có thể thực hiện được.

Ông khẳng định, thế giới có thể đạt được các mục tiêu vào năm 2015 với quyết tâm và nỗ lực lớn. Tuy nhiên, ông nêu rõ tiến độ đạt các mục tiêu này đang gặp khó khăn ở một số nước, nhất là các nước tiểu sa mạc Xa-ha-ra châu Phi.

Cùng ngày, Ngân hàng thế giới (WB) khẳng định tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo đạt được các MDG vào năm 2015 thông qua các khoản tín dụng lớn mới đầu tư vào nông nghiệp, y tế, giáo dục. Trong số 84 nước đang phát triển được WB đánh giá, có 45 nước đã đạt hoặc sẽ đạt được MDG về giảm đói nghèo đúng hạn vào năm 2015, số 39 nước còn lại không thể đạt MDG đúng hạn do tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Theo Nhandan