Thứ ba,  19/10/2021

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn

LSO-Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của một tỉnh biên giới. Với trọng trách lớn lao mà nhân dân toàn tỉnh gửi gắm, công việc của Đảng bộ Lạng Sơn nhiệm kỳ XV sẽ hết sức nặng nề khi thực hiện rất nhiều phần việc quan trọng để phấn đấu đưa Lạng Sơn phát triển lên tầm cao mới. Phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi ngắn với một số đại biểu xoay quanh về định hướng cũng như mong mỏi của nhân dân đối với đại hội.Đại biểu Nông Thị Lâm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh“Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng”Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường; MTTQ,...

LSO-Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của một tỉnh biên giới. Với trọng trách lớn lao mà nhân dân toàn tỉnh gửi gắm, công việc của Đảng bộ Lạng Sơn nhiệm kỳ XV sẽ hết sức nặng nề khi thực hiện rất nhiều phần việc quan trọng để phấn đấu đưa Lạng Sơn phát triển lên tầm cao mới. Phóng viên Báo Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi ngắn với một số đại biểu xoay quanh về định hướng cũng như mong mỏi của nhân dân đối với đại hội.
Đại biểu Nông Thị Lâm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
“Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng”
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các giai cấp, các tầng lớp nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường; MTTQ, đoàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng bằng các nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi, đại diện cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, qua đó mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.Từ thực tiễn trong nhiệm kỳ qua thêm một lần nữa khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Vui mừng với những thắng lợi đó, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong nhân dân, đoàn kết, phát huy truyền thống, chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung của địa phương và của cả dân tộc. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Đại biểu Lương Viết Kiểm, Bí thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn
“Phải tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn…”
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Lạng Sơn là 10,45% cao hơn nhiệm kỳ 2001 – 2005 (10,04%), xét trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khủng hoảng thì đây là sự cố gắng rất lớn của toàn Đảng bộ tỉnh. Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực vượt bậc để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Điều đó thể hiện ở tăng thu nhập bình quân đầu người, kinh tế địa phương khởi sắc, bộ mặt đô thị phát triển… Cụ thể nhất là thu nhập bình quân của Lạng Sơn trong thời gian qua đạt 820 USD/người/năm, gấp 2 lần so với năm 2005. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tiếp theo sẽ là thách thức to lớn khi chúng ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu để Lạng Sơn cơ bản đạt trình độ trung bình phát triển của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tôi mong muốn BCH khóa mới sẽ đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế tốt nhất cho địa phương. Theo đó, Lạng Sơn nên tập trung khai thác có hiệu quả những nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương…, đặc biệt là tập trung vào khâu đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, ưu tiên đầu tư phát triển khu vực này, từ đó tạo nên sức bật cho tỉnh nhà.
Đại biểu Triệu Sáng Suẩn, Bí thư Đảng ủy xã Công Sơn
“Tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho đồng bào người Dao phát triển kinh tế…”.
Là xã canh tác nông nghiệp, phần đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống, Đảng ủy xã Công Sơn (huyện Cao Lộc) mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới sẽ có những chính sách thiết thực đưa nông nghiệp phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, vấn đề tam nông là cốt lõi để từng bước nâng dần đời sống người dân. Trong nhiệm kỳ qua, người Dao ở Công Sơn nói chung và đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn ở Lạng Sơn nói riêng rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, ưu đãi đối với bà con. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, hệ thống cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư xây dựng tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt của xã nhà. Tuy vậy, do khó khăn về địa lý, địa hình… tốc độ phát triển kinh tế của đồng bào người Dao còn chậm, các dự án phát triển kinh tế vẫn chưa đến được đông đảo bà con. Chính vậy, Đảng ủy xã Công Sơn mong muốn các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể đối với người Dao trong việc phát triển du lịch cộng đồng song song với thương mại – dịch vụ. Một số vấn đề khác như: Tập trung đầu tư phát triển chợ cụm xã, tạo nguồn thu về thương mại – dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
Chị Hoàng Thị Xuân Thu, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
“Vững tin vào đường lối của Đảng”
Trong thời gian qua, tôi thường xuyên theo dõi thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như các hoạt động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành chào mừng Đại hội Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Là một người dân Lạng Sơn, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã từng bước được nâng lên, bộ mặt đô thị, bộ mặt nông thôn đổi thay từng ngày. Từ đó, nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước.
Ông Hoàng Văn Tảu, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan
“Tin tưởng vào sự đổi thay của quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới”
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lạng Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Với những người dân ở vùng nông thôn như chúng tôi, điều thấy rõ nhất chính là bộ mặt nông thôn đổi mới, chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện hiệu quả đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Là một đảng viên, cán bộ hưu trí, tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này sẽ đề ra những quyết sách sát hợp với thực tế địa phương và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khai thác phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đưa Lạng Sơn ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc. Mong rằng trong nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa để có điều kiện vươn lên, hòa mình vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước
Ông Nông Quang Phận, cán bộ hưu trí, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
“Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”

Là một cán bộ hưu trí tôi thấy rằng, trong những năm qua, bộ mặt tỉnh ta đã có nhiều đổi thay, văn hóa xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được cải thiện rõ rệt, tôi rất vui mừng trước những kết quả mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khoá XIV (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã đạt được. Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV là Đại hội của đoàn kết, đổi mới và xây dựng Lạng Sơn thành một tỉnh mạnh về kinh tế, xã hội, vững về quốc phòng an ninh. Hy vọng Đại hội sẽ đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, chọn ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới có đủ đức, đủ tài. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng trong nhiệm kỳ tới, Lạng Sơn sẽ vươn lên một tầm cao mới.

Nhóm PV