Thứ hai,  21/06/2021

Chi cục Dân số: Tập huấn giám sát hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi dân số- KHHGĐ

LSO-Ngày 15/9/2010, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác giám sát hỗ trợ ( GSHT) truyền thông chuyển đổi hành vi dân số/KHHGĐ. Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ làm công tác truyền thông dân số tại các Trung tâm dân số các huyện, thành phố.Trong thời gian tập huấn, các cán bộ truyền thông sẽ được cung cấp các vấn đề cơ bản về công tác truyền thông chuyển đổi hành vi; quản lý truyền thông dân số/KHHGĐ; những kiến thức cơ bản về GSHT; hướng dẫn sử dụng công cụ GSHT và các kỹ năng GSHT trong các hoạt động truyền thông.Thành tựu to lớn mà tỉnh ta giành được trong công tác dân số/KHHGĐ trong những năm qua có phần đóng góp rất quan trọng của công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, mà cốt yếu là nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm trong việc quyết định có từ 1 đến 2 con, từ đó, có sự lựa chọn hợp lý trong việc sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh.Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, song song với đẩy mạnh công...

LSO-Ngày 15/9/2010, Chi cục Dân số tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác giám sát hỗ trợ ( GSHT) truyền thông chuyển đổi hành vi dân số/KHHGĐ. Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ làm công tác truyền thông dân số tại các Trung tâm dân số các huyện, thành phố.
Trong thời gian tập huấn, các cán bộ truyền thông sẽ được cung cấp các vấn đề cơ bản về công tác truyền thông chuyển đổi hành vi; quản lý truyền thông dân số/KHHGĐ; những kiến thức cơ bản về GSHT; hướng dẫn sử dụng công cụ GSHT và các kỹ năng GSHT trong các hoạt động truyền thông.
Thành tựu to lớn mà tỉnh ta giành được trong công tác dân số/KHHGĐ trong những năm qua có phần đóng góp rất quan trọng của công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, mà cốt yếu là nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm trong việc quyết định có từ 1 đến 2 con, từ đó, có sự lựa chọn hợp lý trong việc sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh.
Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, song song với đẩy mạnh công tác truyền thông, công tác GSHT cần được triển khai và đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu Dân số/KHHGĐ.

MH