Thứ hai,  14/06/2021

Nhiều cách làm đầy trách nhiệm và sáng tạo đối với người nghèo

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mấy năm qua, Đảng bộ và chính quyền thị xã (nay là TP Bạc Liêu) luôn xác định mục tiêu xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhất là từ khi thị xã đã xây dựng, ban hành Đề án giảm hộ nghèo giai đoạn (2006-2010), công tác này đã đạt kết quả rất đáng mừng, tạo hình ảnh tốt đẹp của người dân, nhất là những người nghèo đối với cán bộ, đảng viên của thị xã...Nhìn lại năm năm triển khai thực hiện Đề án xóa đói, giảm nghèo, đến nay có thể khẳng định, công tác này của TP Bạc Liêu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố đối với hộ nghèo. Cụ thể, năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã 11,5%, đến cuối năm 2010, giảm xuống còn 3,6%, bình quân mỗi năm giảm 1,58%. Đến nay đã có 2/10 đơn vị phường, xã (phường 3, phường 7) được công...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mấy năm qua, Đảng bộ và chính quyền thị xã (nay là TP Bạc Liêu) luôn xác định mục tiêu xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhất là từ khi thị xã đã xây dựng, ban hành Đề án giảm hộ nghèo giai đoạn (2006-2010), công tác này đã đạt kết quả rất đáng mừng, tạo hình ảnh tốt đẹp của người dân, nhất là những người nghèo đối với cán bộ, đảng viên của thị xã…

Nhìn lại năm năm triển khai thực hiện Đề án xóa đói, giảm nghèo, đến nay có thể khẳng định, công tác này của TP Bạc Liêu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chính trị-xã hội to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố đối với hộ nghèo. Cụ thể, năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã 11,5%, đến cuối năm 2010, giảm xuống còn 3,6%, bình quân mỗi năm giảm 1,58%. Đến nay đã có 2/10 đơn vị phường, xã (phường 3, phường 7) được công nhận không còn hộ nghèo.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, đó là sự đóng góp tích cực, đầy trách nhiệm của hệ thống chính trị toàn thị xã; sự tận tâm, tận lực của cơ sở phường, xã. Đặc biệt, sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm luôn luôn chia sẻ, giúp đỡ người nghèo bằng tấm lòng thơm thảo, cụ thể, thiết thực. Quá trình thực hiện với sự chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, nhất là vai trò nòng cốt của các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… với nhiều sáng kiến, mô hình hoạt động rất hiệu quả. Tiêu biểu như phong trào cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thị xã đến các khóm, ấp thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên và vận động các doanh nghiệp nhận “đỡ đầu hộ nghèo”. Các mô hình, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm; trao phương tiện, hỗ trợ vốn, hướng dẫn kinh nghiệm cho hộ nghèo làm ăn; xây dựng nhà đoàn kết; hỗ trợ về y tế; giáo dục… Nhất là, vài năm trở lại đây, mô hình trồng măng tây ở các xã, phường ven biển đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân.

Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kiên trì và bằng nhiều cách làm năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền thị xã, nhờ vậy công tác xóa đói, giảm nghèo đã đạt thành tựu rất đáng khích lệ. Bằng nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh và địa phương, mấy năm qua, thị xã đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng, giải quyết cho hơn 6.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đời sống của các hộ nghèo từng bước được cải thiện và phát triển, hầu hết các nguồn vốn đầu tư đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Một trong những thành tựu nổi bật công tác xóa đói, giảm nghèo của thị xã trong năm năm qua, phải kể đến phong trào vận động quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “An sinh xã hội”, và việc xây dựng nhà đoàn kết… Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, thị xã đã huy động được gần 50 tỷ đồng; trong đó, tám tháng đầu năm 2010, vận động hơn 40 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Cụ thể, trong năm năm qua, thị xã xây dựng mới hơn 350 căn nhà đoàn kết; 100% số hộ chính sách khó khăn về nhà ở được giải quyết chế độ nhà tình nghĩa. Đặc biệt, hiện nay thị xã đang chuẩn bị tiến hành thực hiện Đề án xây dựng 1.000 căn nhà đoàn kết cho đối tượng thuộc diện người không nhà ở, đất ở tại xã Vĩnh Trạch Đông; bình quân mỗi căn trị giá hơn 30 triệu đồng, với diện tích đất ở và canh tác là 300 m2. Đề án này tiến hành thực hiện sẽ giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở, đất ở cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đây thật sự là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với nhiều hộ nghèo trong thị xã, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đối với hộ nghèo.

Để công tác xóa đói, giảm nghèo của thành phố đạt kết quả cao, nhiều hộ đã thoát nghèo không tái nghèo, theo chúng tôi, ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền thành phố, mỗi hộ nghèo cần tự ý thức trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động suy nghĩ, tìm cách làm ăn, tự nỗ lực vươn lên để hòa nhập cộng đồng. Cần nhận thức được rằng: đói nghèo, lạc hậu là nỗi khổ nhục… Cần khắc phục tình trạng không ít hộ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền; nhiều hộ ăn tiêu lãng phí để cam chịu đói nghèo triền miên…

Đại hội Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ 10 xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ năm năm tới (2010-2015) là: “Mở rộng quy mô đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề theo hướng đa ngành, đáp ứng nhu cầu học tập và tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, hằng năm giải quyết từ 5.000 đến 6.000 lao động có việc làm, trong đó có từ 1.000 đến 1.200 lao động được đào tạo nghề. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhân rộng mô hình, điển hình, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2,5% đến năm 2015”.

Với sự quan tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của mỗi hộ nghèo, tin tưởng trong thời gian tới, công tác xóa đói, giảm nghèo ở thành phố sẽ đạt kết quả cao hơn, góp phần xây dựng và phát triển một thành phố trẻ Bạc Liêu năng động, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, để niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự về với mọi nhà…
Theo Nhandan