Thứ tư,  27/10/2021

Rà soát việc góp vốn, mua cổ phần ngân hàng của các tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước

Ngày 15-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Công văn số 6942/NHNN-TTGSNH gửi Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD cổ phần trên địa bàn triển khai rà soát danh sách cổ đông và yêu cầu các cổ đông là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6207/VPCP-KTTH khi góp vốn, mua cổ phần tại các TCTD cổ...

Ngày 15-9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Công văn số 6942/NHNN-TTGSNH gửi Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các TCTD cổ phần trên địa bàn triển khai rà soát danh sách cổ đông và yêu cầu các cổ đông là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6207/VPCP-KTTH khi góp vốn, mua cổ phần tại các TCTD cổ phần.
Theo Nhandan