Chủ nhật,  13/06/2021

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất phủ tạng gia súc, gia cầm

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm (PTGS&GC) đông lạnh và không đông lạnh. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh kể từ ngày 1-10-2010.Đối với những lô hàng PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh tạm nhập để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải trước ngày 15-9-2010 và về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 1-10-2010, thương nhân được thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại cơ quan hải quan, không phải xin phép Bộ Công thương. Việc tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với những lô hàng PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 1-10-2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành...

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm (PTGS&GC) đông lạnh và không đông lạnh. Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh kể từ ngày 1-10-2010.

Đối với những lô hàng PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh tạm nhập để tái xuất hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam có vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải trước ngày 15-9-2010 và về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 1-10-2010, thương nhân được thực hiện thủ tục tạm nhập để tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam tại cơ quan hải quan, không phải xin phép Bộ Công thương. Việc tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đối với những lô hàng PTGS&GC đông lạnh và không đông lạnh đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày 1-10-2010 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các quy định hiện hành.
Theo Nhandan