Thứ năm,  23/09/2021

Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

LSO-Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (NVNN) và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 17/10/2000 về phát động toàn dân tham gia thực hiện cuộc vận động NVNN, quyên góp củng hộ “Quỹ vì người nghèo” nhân ngày thế giới chống đói nghèo 17/10 hàng năm, sau 10 năm tích cực triển khai thực hiện, cuộc vận động NVNN trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả rất phấn khởi. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, rất nhiều hộ nghèo đã xóa được nhà tạmNhờ thực hiện khá tốt cuộc vận động, tại các bản làng thôn xóm của Bắc Sơn trong những năm qua đang từng ngày, từng giờ bớt đi những ngôi nhà xiêu vẹo, tạm bợ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang mang đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ để người nghèo được sống trong ngôi nhà ấm cúng. Theo số liệu thống kê của huyện Bắc Sơn, qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động...

LSO-Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (NVNN) và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam 17/10/2000 về phát động toàn dân tham gia thực hiện cuộc vận động NVNN, quyên góp củng hộ “Quỹ vì người nghèo” nhân ngày thế giới chống đói nghèo 17/10 hàng năm, sau 10 năm tích cực triển khai thực hiện, cuộc vận động NVNN trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả rất phấn khởi.
Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, rất nhiều hộ nghèo đã xóa được nhà tạm
Nhờ thực hiện khá tốt cuộc vận động, tại các bản làng thôn xóm của Bắc Sơn trong những năm qua đang từng ngày, từng giờ bớt đi những ngôi nhà xiêu vẹo, tạm bợ, thay vào đó là những ngôi nhà khang trang mang đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ để người nghèo được sống trong ngôi nhà ấm cúng. Theo số liệu thống kê của huyện Bắc Sơn, qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động NVNN, huyện đã thu được 1.047.725.500đồng. Ngoài ra, huyện còn được Trung ương hỗ trợ 25.000.000đồng, tỉnh hỗ trợ 564.500.000đồng. Công tác quản lý, sử dụng quỹ được thực hiện theo đúng quy định. Từ năm 2003 đến nay, huyện đã xây dựng và sửa chữa được 267 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền: 1.235.596.000đồng. Trong đó, xây dựng nhà đại đoàn kết là 86 nhà, hỗ trợ sửa chữa 181 nhà. Đạt được kết quả nêu trên là do huyện đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động. Với truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” được xây dựng, vun đắp và gìn giữ trong nhân dân từ bao đời nay nên ngay sau khi cuộc vận động được triển khai đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Để nguồn vốn huy động được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, việc lựa chọn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết hoặc sửa chữa nhà được Ban vận động quỹ vì người nghèo của huyện hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Ban vận động cấp cơ sở phối hợp với Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, Ban công tác mặt trận tiến hành rà soát, lựa chọn nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, do giá cả nguyên vật liệu tăng cao so với mức hỗ trợ của Nhà nước, vì vậy, để những người nghèo thực sự có được ngôi nhà kiên cố, Ban vận động quỹ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con hàng xóm, người thân, họ hàng đóng góp thêm tiền, ngày công lao động. Vì vậy, những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, ngoài thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, nó còn mang tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm sâu nặng. Đặc biệt, để những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng đảm bảo đúng theo quy định, các địa phương còn thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà đại đoàn kết do Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn ký phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng theo giá trị hỗ trợ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cuộc vận động NVNN trên địa bàn huyện Bắc Sơn cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: cuộc vận động diễn ra không đồng đều ở các xã, thị trấn, kết quả cuộc vận động nhiều nơi chưa tương xứng với khả năng của địa phương. Một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ cấp cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động NVNN, còn có tình trạng phó thác công tác vận động cho MTTQ và Ban công tác mặt trận ở địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, còn một bộ phận hộ nghèo có thái độ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên…

Đức Anh