Thứ năm,  16/09/2021

LĐLĐ Lộc Bình: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi biên giới, đến nay tổng số công nhân viên chức (CNVC), lao động là 2.763 người, trong đó nữ có 1.614 người chiếm tỷ lệ 58,41%. Nhìn chung chị em có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tư tưởng an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ khi có Chương trình hành động số 190-CTr-TLĐLĐ ngày 30/11/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đây là một động lực mới thúc đẩy chị em thêm phấn khởi, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Môn đẩy gậy trong hội thi thể thao CNVC lao động - Ảnh: Hoàng ThịnhNhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Lộc Bình đã họp và xây dựng kế hoạch chỉ đạo nữ công các công...

LSO-Lộc Bình là huyện miền núi biên giới, đến nay tổng số công nhân viên chức (CNVC), lao động là 2.763 người, trong đó nữ có 1.614 người chiếm tỷ lệ 58,41%. Nhìn chung chị em có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tư tưởng an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Từ khi có Chương trình hành động số 190-CTr-TLĐLĐ ngày 30/11/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đây là một động lực mới thúc đẩy chị em thêm phấn khởi, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
tled-.jpg” alt=””>
Môn đẩy gậy trong hội thi thể thao
CNVC lao động – Ảnh: Hoàng Thịnh
Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Lộc Bình đã họp và xây dựng kế hoạch chỉ đạo nữ công các công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai sâu rộng đến đông đảo chị em. Trong đó, phối hợp với Hội LHPN huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch quán triệt nghị quyết; LĐLĐ huyện ban hành chương trình hành động để thực hiện nghị quyết; mở hội nghị triển khai tới các CĐCS trên địa bàn, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ triển khai từng chuyên đề, quán triệt sâu sắc trong CNVC, lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các tài liệu thông tin về giới, tuyên truyền pháp luật lao động, giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản… tới cán bộ CNVC, lao động trong toàn huyện. Kết quả, trong 3 năm (từ năm 2007 – 2010), LĐLĐ huyện đã phối hợp tuyên truyền được 7 cuộc, thu hút 1.068 người tham gia. 100% công đoàn các cơ quan, xã, thị trấn và trường học thực hiện truyền thông lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cơ quan với 7.500 cán bộ, CNVC, lao động tham dự. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ, thúc đẩy họ tham gia các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.
Cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, Ban nữ công LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với Uỷ ban kiểm tra huyện tiến hành kiểm tra CĐCS cấp dưới trực tiếp. Từ năm 2007 đến hết 6 tháng đầu năm 2010 đã kiểm tra được 26 CĐCS, trong đó có kết quả hoạt động nữ công, qua kiểm tra không có CĐCS nào vi phạm pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, từ năm 2007 đến nay 178 CĐCS đều có tổ chức nữ công. Hàng năm, LĐLĐ huyện tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn, trong đó bồi dưỡng kỹ năng hoạt động nữ công cho CĐCS được 3 lớp với 534 cán bộ nữ tham gia. Tuy nhiên, để hoạt động nữ công ngày một đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao hơn, CĐCS cần phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tham gia. Để chế độ chính sách đối với lao động nữ được đảm bảo đúng pháp luật về lao động cụ thể như chế độ con ốm mẹ được nghỉ, trợ cấp thai sản, chế độ đi muộn về sớm đối với phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi…thì cần có sự quan tâm đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và chính bản thân tổ chức công đoàn,

Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, LĐLĐ huyện Lộc Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các quan điểm, mục tiêu của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; chủ động phối hợp với Hội LHPN huyện triển khai thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong CNVC, lao động, chú trọng tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ.

Xuân Hương