Thứ ba,  27/07/2021

Xem xét việc thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu

Ngày 16-9 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến cán bộ ngành LĐ-TB và XH, LĐLĐ các tỉnh khu vực phía nam về phương án phân vùng và điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2011.Hiện nay, mức lương tối thiểu mà Chính phủ phân theo bốn vùng là mức sàn để doanh nghiệp chi trả tiền công cho lao động phổ thông, giản đơn, chưa qua đào tạo; còn đối với những lao động chất xám, tiền lương là sự thỏa thuận giữa họ với chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên tiền lương tối thiểu đang bị áp dụng một cách méo mó, các doanh nghiệp vẫn lấy đó để thực hiện chi trả cho người lao động ở tất cả các lĩnh vực và ở mọi trình độ ngành nghề, kể cả lao động có chuyên môn.Nhiều ý kiến băn khoăn: Thực tế mức lương tối thiểu rất thấp, nếu người lao động sống với mức thu nhập đó thì họ chỉ có thể bảo đảm được một số nhu cầu thiết yếu, thiếu tích lũy do đó không kích thích...

Ngày 16-9 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến cán bộ ngành LĐ-TB và XH, LĐLĐ các tỉnh khu vực phía nam về phương án phân vùng và điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2011.

Hiện nay, mức lương tối thiểu mà Chính phủ phân theo bốn vùng là mức sàn để doanh nghiệp chi trả tiền công cho lao động phổ thông, giản đơn, chưa qua đào tạo; còn đối với những lao động chất xám, tiền lương là sự thỏa thuận giữa họ với chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên tiền lương tối thiểu đang bị áp dụng một cách méo mó, các doanh nghiệp vẫn lấy đó để thực hiện chi trả cho người lao động ở tất cả các lĩnh vực và ở mọi trình độ ngành nghề, kể cả lao động có chuyên môn.

Nhiều ý kiến băn khoăn: Thực tế mức lương tối thiểu rất thấp, nếu người lao động sống với mức thu nhập đó thì họ chỉ có thể bảo đảm được một số nhu cầu thiết yếu, thiếu tích lũy do đó không kích thích được sức tiêu dùng trong nước cũng như việc quay vòng nguồn vốn cho sản xuất. Có nơi như ở TP Hồ Chí Minh tiền lương tăng không đáng kể nhưng giá cả lại tăng quá nhanh, chất lượng bữa ăn cho người lao động ít nhất cũng phải là 12.000 đồng/bữa nhưng hầu hết chỉ ở mức 7.000 đồng/bữa, có nơi tiền ăn của công nhân còn bị cắt xén.

Có ý kiến cho rằng, việc phân vùng tiền lương tối thiểu không có tiêu chí rõ ràng, việc chia ra tiền lương tối thiểu chung và tiền lương tối thiểu vùng gây rối rắm cho việc chi trả. Trong khi mức lương tối thiểu khu vực 3, khu vực 4 thấp thì tiền trợ cấp những khu vực này lại khá cao. Sự phân vùng ngày càng sâu sắc, độ vênh giữa các vùng không ngừng bị giãn rộng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Phạm Minh Huân cho biết, Bộ dự tính chênh lệch tiền lương theo vùng là 10% nhưng có nơi chênh lệch lên đến 30%. Lộ trình Đề án cải cách chính sách tiền lương năm 2011 đã được Chính phủ thông qua và giao cho Bộ LĐ-TB và XH xây dựng những bước đi cụ thể để có những điều chỉnh, bổ sung hợp lý, kịp thời; nhằm tạo bình đẳng trong chính sách tiền lương. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo vùng và mức lương tối thiểu chung sẽ hai lần tăng chi phí đối với doanh nghiệp, điều này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện nay, khó khăn lớn nhất của lộ trình cải cách tiền lương là ở doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông, lĩnh vực gia công. Bộ sẽ lấy ý kiến hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời tiến hành đối thoại với chính quyền địa phương để thống nhất, hoàn thiện đề án trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
Theo Nhandan