Thứ năm,  24/06/2021

Hội thi máy gặt đập liên hợp khu vực phía nam

Tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức hội thi máy gặt đập liên hợp khu vực phía nam.Tham gia hội thi có 15 máy gặt đập liên hợp loại lớn của 12 cơ sở, đơn vị sản xuất, trong đó có 10 mẫu máy được chế tạo trong nước. Hội thi nhằm đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa đồng ruộng, giảm thất thoát lúa khi thu hoạch, và ổn định năng suất, chất lượng lúa sau thu hoạch, từng bước nâng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp ở Sóc Trăng và cả khu vực phía...

Tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng), Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức hội thi máy gặt đập liên hợp khu vực phía nam.

Tham gia hội thi có 15 máy gặt đập liên hợp loại lớn của 12 cơ sở, đơn vị sản xuất, trong đó có 10 mẫu máy được chế tạo trong nước. Hội thi nhằm đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa đồng ruộng, giảm thất thoát lúa khi thu hoạch, và ổn định năng suất, chất lượng lúa sau thu hoạch, từng bước nâng tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp ở Sóc Trăng và cả khu vực phía nam.
Theo Nhandan